keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Konflikteja, suuria tunteita ja epävarmuuksia

Kuva: Sami Kuokkanen / Tekele Productions

Hahmot ryhmässä

Eden on elokuva rippileiristä, mutta myös elokuva yhteisöstä ja yhteisöön kuulumisesta ja kuulumattomuudesta.

Elokuvan henkilöhahmojen pyrkiminen kohti päämääriään sekä heidän tielleen ilmaantuvat esteet synnyttävät toimintaa ja vievät juonta eteenpäin. Juoni luo tilanteita, joissa henkilöiden luonteenpiirteet paljastuvat. Hahmojen välille syntyvät konfliktit luovat draamaa ja kiinnostavan juonen.

1. Pohtikaa seuraavia hahmoja ryhmän jäseninä.  Tehtävät kannattaa tehdä pienryhmässä. Ne voidaan purkaa esimerkiksi keskustellen.

  • Jenna
  • Sampo
  • Aliisa
  • Panu
  • Vastavalmistunut nuori pappi Tiina
  • Ohjaaja Juhani

Voitte käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: Minkälaisia vastoinkäymisiä hahmo koki elokuvan aikana? Minkälaisia ystävystymisiä, rakastumisia ja oivalluksia hahmo koki? Miten hahmon valintoja ja tekoaj kuvattiin?

2. Millaiset suhteet hahmoilla oli toisiinsa? Oliko heidän välillään ystävyyttä, vihaa, rakkautta, pelkoa?

3. Millä tavalla kokeneemman työntekijän Juhanin ja uuden työntekijän Tiinan ajatukset rippileirin ohjelmasisällöstä erosivat toisistaan? Mitkä seikat vaikuttivat siihen, etteivät kaikki Tiinan ideat onnistuneet?

4. Millä tavalla Aliisa haastaa auktoriteetteja, leirin perinteitä ja leirillä käsiteltäviä ajatuksia? Katsokaa muistin virkistykseksi alla oleva kohtaus ja muistelkaa muita kohtauksia, joissa Aliisan asenteet ja ajatukset tulivat esiin.

5. Mitä Jennan ja papin välillä tapahtui? Minkälaisia haasteita nuori naispappi kohtasi? Miksi Jenna sytytti kappelin palamaan? Mitä syitä keksitte hänen käyttäytymisensä taustalle?

6. Minkälaisen kuvan elokuva antaa rippileiriläisten vanhemmista? Minkälaiselta Jennan ja hänen äitinsä suhde vaikutti? Entä Panun ja hänen vanhempiensa? Katsokaa muistin virkistykseksi alla oleva kohtaus elokuvasta.

7. Miten Jenna suhtautuu kahteen parhaaseen ystäväänsä? Mitä heidän välillään tapahtuu?

8. Kirjoitustehtävä: vuosi riparin jälkeen.
Valitse yksi Edenin henkilöhahmo ja kirjoita lyhyt kertomus siitä, minkälainen hahmon elämä on vuosi riparin jälkeen. Millaisena näet hahmon tulevaisuuden? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kerro tarinassasi henkilön luonteenpiirteistä, ulkonäöstä, vaatteista, toiveista jne.