keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rippileiri ja siirtymäriitti

Kuva: Sami Kuokkanen / Tekele Productions

Elokuva on ensimmäinen suomalainen elokuva, joka käsittelee rippileiriä. Rippikoulu on täysin suomalainen instituutio, jonka voi nähdä mielenkiintoisena siirtymäriittinä muuten maallistuneessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Siirtymäriitillä tarkoitetaan kulttuurista, symbolista rituaalia tai seremoniaa, jonka kautta yksilö siirtyy sosiaalisesta asemasta toiseen.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Ulla Heikkilä:

”Tämän elokuvan henkilöt käyvät läpi universaaleja rakkauden ja ystävyyden, ulkopuolisuuden ja joukkoon kuulumisen, sopeutumisen ja sopeutumattomuuden kysymyksiä. Nuoruus on tiivistynyttä ihmisyyttä, ja siirtymäriitin aika on vielä tiivistyneempää ihmisyyttä. Se on täynnä tuskaa ja riemua.”

1. Ottakaa selvää rippileirin historiasta. Onko rippileirille vaihtoehtoja?

3. Jakautukaa pareiksi ja haastatelkaa toisianne. Oletko käynyt rippileirin tai protun? Minkälainen kokemus oli?

4. Vastakaa pareittain seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä eroa on rippileirillä ja prometeus-leirillä?
  • Mitä tarkoittaa konfirmaatio? Millaisia oikeuksia ihminen saa tultuaan konfirmoiduksi?
  • Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus?
  • Minkälaisia aikuistumisriittejä Eden-elokuvassa oli?
  • Minkälaisia syitä nuorilla oli leirille tuloon?
  • Mitä tarkoittaa siirtymäriitti? Mitä muita esimerkkejä siirtymäriiteistä keksitte kuin rippileirin?

Tietoa löytyy esim. Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilta ja Prometheus-leirin tuki ry:n sivuilta

5. Jakaantukaa pieniin ryhmiin ja keskustelkaa seuraavista aiheista:
Mitä kaikkea hengellisyys pitää sisällään ja mitä se voi merkitä ihmiselle? Miten uskonnollisuus ilmenee ja mitä uskonnollisia piirteitä suomalaisessa kulttuurissa on? Onko uskonnolle paikkaa modernissa yhteiskunnassa? Listatkaa uskontojen ja uskonnollisuuden hyviä ja huonoja piirteitä. Kirjatkaa havaintojanne ylös. Esitelkää lopuksi ajatuksianne ja havaintojanne muille ryhmille ja keskustelkaa niistä.

6. Pohtikaa papin ammattia. Luetelkaa hyvän papin ominaisuuksia. Kuvitelkaa, että olisitte nuorena vastavalmistuneena pappina rippileirillä töissä. Millaisia ongelmia eteen voisi tulla? Miten selviytyisitte tilanteesta ja miten valmistautuisitte siihen? Minkälaista valtaa pappi käyttää?

  • Millaisia elokuvan papit olivat? Miten Tiina-papin ja Juhani-papin erot tulevat esiin seuraavassa kohtauksessa:

7. Onko elokuva mielestäsi uskottava kuvaus rippileiristä? Miksi? Tarvitseeko sen olla?