keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ei koskaan enää on dokumenttielokuva Linda-Maria Roineesta, taiteilijanimeltään Mercedes Bentsosta sekä kasvamisesta, pettymyksistä, onnistumisista ja rap-artistina kehittymisestä. Elokuvassa käsitellän myös hänen kokemuksiaan väkivallasta ja päihteidenkäytöstä sekä rakastumista vankilatuomion saaneeseen mieheen.

 1. Millainen suhde Roineella elokuvan mukaan on huumeisiin? Millaisia elokuvakerronnan keinoja dokumenttielokuvassa käytetään kuvaamaan päihderiippuvuutta?
  Vinkki opettajalle! Tietoa päihteiden ogelmakäytöstä ja päihteiden käytön tunnistamisesta:
  THL- Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt
  MLL Nuortennetti – Päihteet
  Nuorten Mielenterveystalo – Päihdeongelmat

2. Ristiriita on yleensä keskeinen osa elokuvan kerronallista rakennetta. Se saa ihmiset jännittämään, miten elokuvassa käy. Ristiriita voi olla jokin ulkopuolinen uhka tai jokin muu syy, jonka vuoksi päähenkilön on vaikea saavuttaa päämääränsä. Dokumenttielokuvakin noudattaa usein elokuvakerronnan periaatteita, joiden mukaan elokuvan ohjaaja dramatisoi dokumentaarista materiaalia.

 • Minkälaisia ristiriitoja ja haasteita Linda-Maria kohtasi elokuvan aikana? Tutki elokuvan rakennetta kirjaamalla ristiriidat ja haasteet ylös. Millaiseksi elokuvan kerronnallinen rakenne näin muodostuu?
 • Millä tavoin dokumentaristi Aino Suni oli dramatisoinut Linda-Marian rankkoja muistoja? Millä elokuvallisilla keinoilla ne kuvattiin? Tehkää lista. Olivatko ratkaisut mielestänne toimivia?
 • Millä visuaalisilla keinoilla elokuvan tunneilmaisua ja tunnevaikutusta tuetaan tai vahvistetaan? Tarkastelkaa myös elokuvan äänisuunnittelua ja musiikkia. Miettikää mm. minkälaisia pisteääniä (pisteäänet ovat lyhyitä, yksittäisten tapahtumien tai esineiden ääniä) elokuvassa käytetään. Millä tavoin eri tunteita korostetaan äänillä ja visuaalisuudella?

3. Minkälaisia tunteita koit elokuvan aikana? Mitkä kohtaukset elokuvassa saivat sinussa näitä tunteita aikaan? Muistele, millainen tunnelma, musiikki jne. kohtauksissa oli?

4. Minkälaisista asioista väkivaltaisen tai aggressiivisen käytöksen tunnistaa? Millaisilla eri tavoilla väkivalta ilmenee elokuvassa?
Vinkki opettajalle! Tietoa lähisuhdeväkivallasta Mieli ry:n sivuilla.

5. Katsokaa Yle Areenasta lyhytdokumentti Ei koskaan enää: Romanimimmit. Ohjelmasta selviää, että naisiin kohdistuva väkivalta on kaikissa kulttuureissa esiintyvä ongelma. Keskustelkaa yhdessä keinoista, miten väkivallan kulttuuria eri yhteisöissä saataisiin purettua.