keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Syrjäytyminen ja voimaantuminen

Ei enää koskaan -elokuvassa voidaan nähdä myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Elokuva tuo esiin väkivaltaa kokeneen naisen näkökulman, ei vain uhrina vaan moniulotteisena ja ristiriitaisenakin ihmisenä. Elokuvassa kuvattujen ihmsikohtaloiden taustalla häämöttävät marginalisointia ja syrjäytymistä aikaansaavat rakenteet, joihin kietoutuu naisvihan ja rasismin kaltaisia rakenteellisen väkivallan muotoja.

  1. Pohtikaa yhdessä, mitä syrjäytyminen tarkoittaa? Mistä silloin ollaan syrjässä? Mitä syrjäytymistä aiheuttaa, mikä syrjäyttää?

2. Pohtikaa sitten, minkälaisia syrjäytymisen tunnusmerkkejä ja muotoja Ei koskaan enää -elokuvassa käsiteltiin ja tuotiin esiin?

3. Millainen suhde Linda-Marialla vaikuttaa olevan isäänsä? Entä äitiinsä? Mistä se käy ilmi? Mitä hän kaipaa?

4. Millaisia selviytymiskeinoja ja voimavaroja elokuvan henkilöillä oli? Palauta mieleesi ainakin yksi elokuvan kohtaus, jossa kuvattiin voimaantumista tai josta välittyi voimaantumisen tunne. Mitkä seikat kyseisessä kohtauksessa saivat tunteen aikaan?

5. Lukutehtävä

Sosiaali – ja terveysministeriön sivuilla kuvataan syrjäytymistä näin:

Syrjäytymisen käsitteellä kuvataan nykyaikaisia yhteiskunnallisen huono-osaisuuden muotoja.

Syrjäytyminen voi olla seurausta muun muassa työttömyydestä, köyhyydestä, mielenterveysongelmista, alkoholisoitumisesta tai joutumisesta yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Se estää ihmisiä osallistumasta täysipainoisesti normaaleihin yhteiskunnan toimintoihin. 

Ihmiset ovat erityisen alttiita syrjäytymiselle elämän muutosvaiheissa, kuten koulun tai opiskelun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. Syrjäytymisen riski on suuri silloin, kun lapsi joutuu elämään ja kasvamaan ympäristössä, jossa on useita syrjäytymisen tunnusmerkkejä.”

Lukekaa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä – kirjoituskilpailun tekstejä. Valitse ja lue 2-3 tekstiä.
Vinkki opettajalle! Voit myös lukea tekstejä ääneen luokalle, jonka jälkeen voitte keskustella niistä yhteisesti.

  • Pohtikaa minkälaisia syrjäytymisen muotoja tekstit nostavat esiin.
  • Pohtikaa tekstien perusteella minkälaisia syitä syrjäytymisen taustalla on. Minkälaiset asiat olivat kirjoitusten henkilöille vaikeita? Miten heitä olisi voinut auttaa paremmin? Minkälaisia yhtymäkohtia Ei koskaan enää -dokumenttielokuvan tapahtumiin löydätte? Kirjoittakaa vastauksenne lapuille ylös ja kootkaa ne teemoitellen taululle tai yhteiseen tiedostoon keskustelun tueksi.

Vinkki opettajalle! Lisätietoa ja tehtäviä syrjäytymiseen liittyen Koulukinon materiaalista Hilton!