keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pohdittavaa

Raymond adoptoi elokuvan lopussa Kesäkurpitsan ja Camillen ja he saavat uuden kodin sydämellisen poliisivirkailijan luota.

Adoptio on tilanne, jossa lapsi tai lapset sijoitetaan uuteen perheeseen ja muodostetaan lapsen ja uusien vanhempien välille uusi perhesuhde. Adoptiossa uusista vanhemmista tulee lapsen viralliset vanhemmat, joista käytetään termiä vahva adoptio. Vuodesta 2012 alkaen lapsella on ollut oikeus pitää yhteyttä myös hänen biologisiin vanhempiinsa. Silti adoption myötä tulleet uudet vanhemmat ovat virallisia vanhempia. Tätä kutsutaan avoimeksi adoptioksi.

Adoptiovanhemmista tulee lapsen viralliset vanhemmat ja huoltajuusvelvollisuus ja vastuu lapsesta siirtyvät heille, oli kyseessä vahva tai avoin adoptio. Laki katsoo adoptiovanhempien olevan lasten viralliset vanhemmat.

 • Minkälaisissa tilanteissa on perusteltua päätyä avoimeen adoptioon?
 • Minkälaisissa tilanteissa on perusteltua päätyä suljettuun adoptioon?

Adoption syyt ovat monimuotoiset. Usein adoptio tulee kyseeseen, jos biologiset vanhemmat eivät voi huolehtia lapsesta syystä tai toisesta. Lapsi adoptoidaan tällöin pysyvästi adoptiovanhempien omaksi lapsekseen. Adoptio vaikuttaa kaikkiin osapuoliin, niin biologisiin vanhempiin, adoptiovanhempiin kuin lapseenkin.

 • Miten adoptio vaikutti Courgetten ja Camillen elämään?
 • Miten elämä lastenkodissa ja adoptiovanhempien luona saattaa erota toisistaan?
 • Miksi Simon oli sitä mieltä, että Courgetten ja Camillen on järkevämpää suostua adoptioon kuin jäädä lastenkotiin?
 • Pohdi, miksi kaikkia lastenkodin lapsia ei ole adoptoitu.

Usein adoptiovanhemmat päätyvät adoptoimaan lapsen, jos heidän oma biologinen vanhemmuutensa ei onnistu esimerkiksi hedelmättömyyden, sairauden tai synnytyspelon vuoksi. Usein myös adoptio voi olla ensisijainen keino hankkia lapsia eikä taustalta löydy lapsettomuutta. Suomen laissa on olemassa adoptiolaki, joka määrää ketkä voivat adoptoida lapsen.

 • Miksi Raymond halusi adoptoida Courgetten ja Camillen?

Adoptoitujen nuorten kertomuksia

Katso ja kuuntele YouTubesta adoptoitujen Samulin ja Jonnan tarinat heidän omasta elämästään.

Samulin tarina

Jonnan tarina

Pohtikaa yhdessä Samulin ja Jonnan kokemuksia:

 • Mitä vaikeuksia Samuli ja Jonna ovat kohdanneet adoptoituna?
 • Mitä hyvää Samuli ja Jonna näkevät adoptoinnista olleen?
 • Mitkä asiat ovat auttaneet Samulia ja Jonnaa elämässään?

Erilaiset adoptiot

Suomessa syntyneiden lasten adoptioita tehdään vuosittain yli 150. Suomeen adoptoidaan myös vuosittain noin 200 lasta ulkomailta. Vuonna 2012 Suomeen adoptoitiin lapsia eniten Kiinasta, Etelä-Afrikasta ja Venäjältä. Muita adoptiomaita ovat Filippiinit, Thaimaa, Kenia, Kolumbia, Viro, Etiopia ja Intia. Suomi on tehnyt kyseisten maiden kanssa adoptointisopimuksen.  

Usein lapsia adoptoidaan vieraaseen perheeseen. Niiden adoptioiden lisäksi tehdään myös perheen sisäisiä adoptioita, joissa toinen vanhemmista adoptoi puolisonsa lapsen myös omaksi lapsekseen. Suomessa tehdään myös jonkin verran aikuisadoptioita, joissa lapsi on jo täysi-ikäinen ja antaa itse suostumuksensa adoptioon.

Maailmansotien jälkeen 1950- ja 1960-luvulla myös Suomesta on annettu lapsia adoptoitavaksi ulkomaille erityisesti Ruotsiin ja Tanskaan ja Pohjois-Amerikkaan.

 • Valitse yksi vaihtoehto yllä esitellyistä erilaisista adoptioista (ulkomailla syntyneen lapsen adoptointi, Suomessa syntyneen lapsen adoptointi, perheen sisäinen adoptointi, aikuisadoptointi, Suomesta annettu adoptointi). Kirjoita kuvitteellinen kirje, jonka adoptoitu lapsi tai nuori saattaisi kirjoittaa ystävälleen kertoessaan perhetaustastaan.

Tutki tilastoja

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tehtiin 407 adoptointia vuonna 2015. Niistä kotimaisten adoptioiden määrä oli 284. Kaikista adoptoiduista vuonna 2013 oli tyttöjä 193 ja poikia 214. Adoptoiduista oli alle 5-vuotiaita 236. Yli 18-vuotiaita oli adoptoiduissa 92. Kotimaisissa adoptioissa yli 18-vuotiaita adoptoitavia oli 86. Suomeen adoptoitiin eniten lapsia Etelä-Afrikasta (34 lasta) ja Kiinasta (26 lasta). Valtaosa Kiinasta adoptoiduista lapsista on poikia. Thaimaasta lapsia adoptoitiin Suomeen 20.

Tutustu Tilastokeskuksen tietokantaan, josta selviävät adoptiot lapsen syntymämaan, iän ja sukupuolen sekä adoptiotyypin mukaan vuosina 1987–2015.

Selvitä tietokannan avulla vuoden 2014 tiedot:

 • adoptointien määrä yhteensä
 • kotimaisten adoptioiden määrä
 • ulkomaisten adoptioiden määrä
 • Tyttöjen ja poikien osuudet kaikista adoptioista yhteensä
 • Alle 17-vuotiaiden määrä kaikista adoptioista yhteensä
 • Yli 18-vuotiaiden määrä kaikista adoptioista yhteensä
 • Mistä maasta adoptoitiin Suomeen eniten lapsia vuonna 2014?