keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

1. Hur börjar filmens historia? Vem fungerar som berättare eller presentatör?

Filmen börjar enligt det klassiska dramats modell med presentation, där berättelsens titelperson Ella presenterar sina klasskamrater. Kameran går omkring och filmar alla Ellas klasskamrater och Ellas röst fungerar som berättare.

Tiina kammar sitt hår och tittar på sig själv i handspegeln. Tiina är min kompis. Hon är jätte normal. Så normal, att det redan är speciellt.

Hanna är också min kompis. Hon är jätte händig och praktiskt. Hon kan fixa vad som helst. Hanna håller som bäst på att reparerar Samppas mobil med en fickkniv, och på pulpeten finns en hög med överblivna delar.

Samppa är ett verkligen glatt barn. Samppa brister i tårar när mobilen som Hanna reparerat är alldeles stum.

Tuukka har glasögon och han är väldigt stiligt klädd och läser "Tidens väsen." Alla tycker att Tuukka vet allt. Tuukka är ett geni.

Pate är Pate. För tillfället koncentrerar han sig på att gräva sin näsa.

2. Hurdana egenskaper skulle ni lägga till de beskrivningar av sina vänner som Ella givit på basen av filmen Ella och hennes vänner eller Ella-böckerna?

Besök filmens webbsida och läs vad som berättas om Ellas och hennes vänners karaktärer, intelligens och vänskapsfärdigheter.

Huvudpersonerna i Ella-böckerna representerar arketyper som finns i varje skolklass. Bland dem finns den tuffa ishockeyhjälten, den lillgamla bokälskaren, den vanliga flickan och den tankspridda som sjunker in i sina egna världar. Ella är gruppens naturliga ledargestalt.
"I böckerna beskrivs Ellas väsen eller natur inte, eftersom hon är berättaren i dem. Det var kul att se hur Ellas karaktär och rollbesättning träffade mitt i prick. Den första känslan då jag tittade på den färdiga filmen var lättnad – man hade lyckats med att bevara andan i boken", säger Timo Parvela. (
Esse 10.1.2013)

3. Vilka andar karaktärer finns i filmen Ella och hennes vänner? Hurdan är Pukari-Pete? Hur skulle ni beskriva Ellas lärare eller Ef Ettan, Anna eller Far Ettan? Vem är den mystiska Martti?

Så här kommenterar Jyry Kortelainen och Emilia Paasonen som spelade Pate och Hanna:
"Pate är stollig till sin natur och säger fel saker vid fel tidpunkt. Nog är han ju annars också lite egendomlig i sin kompiskrets, men det var trevligt att spela honom", karakteriserar Jyry Kortelainen sin roll.
Helt annorlunda var Emilia Paasonens arbete på filmduken. Hon spelade Hanna.
" Hanna är händig eftersom hon kan reparera allt det som andra söndrar. En slags jordnära typ", funderar Emilia. (helsinginuutiset.fi)

4. Presentera i samråd eleverna i er klass. Gör till exempel parvis eller i små grupper efterlysningar på varandra, där ni kort, med några ord beskriver var och ens natur, klädstil eller typiska sätt.

Eller fundera tillsammans vad varje klasskamrats styrka är, eller något som han eller hon gillar att göra. Filma klasskamraterna i sin favoritsyssla någondera med stillbilder eller med korta filmklipp på 30 sekunder. Foga bildtext eller berättarröst till bilderna och videoklippen.

Uppgiften kan underlättas genom att man arbetar i smågrupper. Gör först en liten tankekarta med gruppen om varje person i gruppen, i den berättar ni hurdan personen är. De andra kan beskriva hur de ser sin kompis och kompisen berättar själv vad han eller hon gillar att göra.

  1. Fundera färdigt ut platserna i skolan, där klasskamraterna ska filmas.

  2. Gör upp en inspelningsplan och tidtabell.

  3. Förbered filmningsplatserna och ta fram de saker ni möjligen kommer att behöva vid filmningen.

  4. Filmning. I videofilmning har man antingen berättarens röst med i filmningssituationen, eller så bandas den in efteråt.

  5. Skriv och lägg till bildtexter till bilder.

Det är viktigt att man inte säger kränkande saker om någon. Det centrala i denna uppgift är att man uppskattar humor och mångfald.