keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Varsinkin Kjell Bjarnea askarruttaa suhde vastakkaiseen sukupuoleen, ja tarve päästä tekemisiin naisten kanssa on suuri. Kiinnostuneena hän kuuntelee Ellingin tarinoita, jotka eivät suinkaan perustu kokemuksiin, sekä turvautuu seksipuhelimeen. Lopulta Kjell Bjarne tutustuu yläkerran asukkaaseen Reiduniin ja nopeasti rakastuu häneen. Miksi suhde Reidunin kanssa onnistuu heti, vaikka Kjell Bjarne on ollut naisasioissa epävarma? 
 
a) Pohtikaa, mitä keinoja epävarmalla ihmissuhdeongelmien ratkojalla on käytössään. Kerätkää yhdessä erilaisia mahdollisuuksia listaksi ja pankaa ne sitten pareittain tai ryhmissä toimivuusjärjestykseen. Vertailkaa ja perustelkaa ratkaisujanne. (Tässä yhteydessä voisi käsitellä kaveri- ja ammattiapua, erilaisten lehtien ihmissuhdepalstoja, ihmissuhdekirjallisuutta…) 
 
b) Nuortenlehtien kyselypalstojen ja nuorille suunnattujen (ihmissuhde)oppaiden vertailusta voi tehdä mielenkiintoisen projektin: Tutkikaa, ketkä kysyvät, ketkä antavat ohjeita, millaisia rooleja aikuiset ottavat nuorille kirjoittaessaan, millaisena nuori nähdään. Arvioikaa eri palstojen ja oppaiden toimivuutta.