keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Opintojakson aikana opiskelija oppii analysoimaan elokuvakerrontaa ja tuottamaan itse omia merkityksiä elokuvakerronnan keinoin. Opiskelijaa rohkaistaan ilmaisemaan omia näkemyksiään ja ideoitaan harjoituksissa. Hän harjaantuu myös arvioimaan työskentelyään ja tavoitteittensa saavuttamista.

Opintojakso harjaannuttaa audiovisuaalisen taiteen keinojen ymmärtämiseen ja niiden soveltamiseen omiin ilmaisullisiin tarpeisiin. Opintojakso ohjaa itsenäiseen ja aktiiviseen oman taiteellisen näkemyksen näkyväksi tekemiseen. Se johdattaa myös tutustumaan oman asuinseudun elokuvateatteritarjontaan.

Opettajan tukena kurssin ohjaamiseen toimivat KAVIn Elokuvapolku-sivusto, Kaikki kuvaa -tutoriaalisivusto, Koulukinon oppimateriaalit sekä Kuvataide. Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Seppo Töyssy, Liisa Vartiainen, Pirjo Viitanen, WSOY 1999).