keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Carole Bethuel

Autismikirjo vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjolla on noin 1 % väestöstä, suomessa tämä tarkoittaisi siis n. 55 000 ihmistä. Autismikirjoon on liitetty erilaisia diagnooseja kuten: lapsuusiän autismi, Aspergerin oireyhtymä, epätyypillinen autismi. Autismikirjon liittyvät erilliset diagnoosit poistuvat käytöstä todennäköisesti vuonna 2022, ja tilalle tulee uusi diagnoosinimike Autismikirjon häiriö, joka kattaa kaikki entiset diagnoosit.

Autismikirjo ilmenee hyvin yksilöllisesti. Voidaan sanoa, että kun olet tavannut yhden autismikirjon henkilön, olet tavannut vasta yhden autismikirjon henkilön. Siksi puhutaankin kirjosta. Kaikki autismikirjon henkilöt ovat erilaisia ja he kokevat autismin eri tavoin. Osa pystyy elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämän. Näiden ääripäiden lisäksi on vielä iso joukko muitakin autismikirjolla olevia ihmisiä.

Tehtävä
Katsokaa Autismiliiton video Autismi…mitä se on?
Saitteko siitä uutta tietoa autismista?