keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa tapahtuu asioita joille on yritetty vuosisatojen aikana löytää erilaisia luonnollisia selityksiä. Ihmeeksi kutsutaan sellaisia ilmiöitä tai tapahtumia joiden tekijää tai aiheuttajaa ei tiedetä. Arkikielessä ihmeenä voidaan pitää myös esimerkiksi urheilusuoritusta tai jollakin tieteen alalla tapahtunutta ilmiötä tai tieteelle selittämätöntä asiaa.

Ihmeiden tekijäksi voidaan ajatella myös yliluonnollista hahmoa tai jumalaa. Raamatussa kerrotaan useista ihmeistä. Jumalan ilmestymistä Moosekselle voidaan pitää ihmeenä. Egyptin kokemat vitsaukset koettiin myös ihmeinä, vaikka elokuvassakin ensimmäisille vitasuksille yritettiin löytää luonnollisia selityksiä.  

Keskustelukysymyksiä:

  • Mitkä asiat sinun mielestä olivat ihmeitä elokuvassa?
     
  • Mitä sinä ajattelet ihmeistä?
     
  • Oletko sinä kohdannut ihmeitä omassa elämässäsi tai lähipiirissäsi?