keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Arvot voidaan jakaa itseisarvoihin ja välinearvoihin. Välinearvo tarkoitta sitä, että joku asia on arvokas siksi että sen avulla saavutetaan jotakin tärkeämpää. Asia, jolla on itseisarvoa on tärkeä asian itsensä vuoksi.

Ihmisarvo on käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä, se ei saisi olla vain väline johonkin muuhun.

Ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusta. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata jokaiselle ihmiselle arvokas elämä.

Aina ja kaikkialla ihmisen arvo ei ole ollut itseisarvo vaan se on ihmiskunnan historian aikana ollut välinearvo eri maanosissa ja eri kulttuureissa. Orjuus on yksi esimerkki ihmisen välineellisestä arvosta.

Keskustelukysymyksiä

 • Mitä tarkoitetaan orjilla?
   
 • Miksi orjat olivat arvokkaita elokuvassa?
   
 • Millaista orjuutta on tänä päivänä?
   
 • Missä orjuutta on tänä päivänä?
   
 • Onko nykymaailmass joitakin tilanteita, joissa ihmisen arvoa mitataan tai mitoitetaan rahassa?
   
 • Mikä on mielestäsi lapsen arvo tai vanhuksen arvo?
   
 • Millaisissa asioissa ihmisille voidaan edelleenkin laittaa rahalla mitattava arvo?