keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan teemojen käsittelyä

Ohessa olevat tehtävät ovat ehdotelmia siitä, miten elokuvaa voi käsitellä yhdessä oppilaiden kanssa. Opettaja voi hyödyntää opettajan taustamateriaalia ja tehtävien eri osioita haluamallaan tavalla luokan, oman näkemyksensä ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Työryhmä suosittelee kuitenkin tehtävien toteuttamista pienryhmissä tai pareittain, jotta pohdinnalle ja keskustelulle olisi hyvät olosuhteet ja kaikilla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Ryhmäkeskustelujen pohjaksi opettaja voi monistaa ryhmille opettajan lisämateriaalista taustatietoa. Kysymyksiä voi antaa myös paritehtäväksi esim. läksyn muodossa, mikäli elokuvan käsittelyyn on niukasti aikaa oppitunnilla. Tehtävät suositellaan toteutettavaksi 3-4 hengen pienryhmissä:

Tehtävä 1. Käsitteet tutuiksi ennen elokuvan katsomista

Ennen elokuvan katsomista opettaja kartoittaa millaisia ennakkotietoja/käsityksiä/stereotypioita oppilailla on Marokosta, miten he ymmärtävät käsitteet tasa-arvo, köyhyys ja syrjäytyminen, seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja yhteisöllinen kunnia. Käsitekartta voidaan ottaa uudestaan esille elokuvan jälkeen. Tällöin voidaan keskustella siitä, miltä käsitekartta nyt näyttää. Mitkä käsitykset, ajatukset vahvistuivat/ täydentyivät/ muuttuivat?

Tehtävä 2. Kysymyksiä elokuvan sisällöstä ja teemoista

a) Väkivalta ja raiskauksen seuraukset

 • Mitä väkivallan muotoja päähenkilö on joutunut elämässään kokemaan (ks.väkivalta-käsite)? Olisivatko ne voineet tapahtua myös miehelle?
 • Miten häätanssijaan suhtauduttiin (häävieraat, bändin miehet, perhe)?
 • Hind oli raiskattu 15-vuotiaana. Koska raiskaus/tytön neitsyyden menetys on Marokossa perheelle häpeä, Hind lähti kodistaan. Miksi perhe kokee tämän häpeänä (ks. yhteisöllinen kunnia -käsite)?
 • Pohdi, miten Suomessa suhtaudutaan raiskauksen uhriin. Onko esim. uhrin vaatetuksella, sukupuolella, paikalla, vuorokauden ajalla, mahdollisella humalatilalla yms. vaikutusta siihen, miten raiskattuun suhtaudutaan?
 • Suhtaudutaanko tyttöjen seksuaalisuuteen ja poikien seksuaalisuuteen yhteiskunnassamme samalla tavalla?
 • Lue liitteen runo. Mitä yhtymäkohtia löydät dokumenttielokuvan päähenkilön elämään?

b) Päähenkilön elämänkulku

 • Miten eri tavoin Hindin elämään vaikutti se, ettei hänellä ollut henkilöllisyyspapereita?
 • Pohdi, miten omaan elämääsi vaikuttaisi se, että sinulla ei olisi henkilöllisyyspapereita etkä voisi todistaa henkilöllisyyttäsi?
 • Hind oli joutunut oman yhteisönsä ulkopuolelle syrjäytymisen ja huono-osaisuuden kierteeseen. Miten se elokuvassa ilmeni? Mitä selviytymiskeinoja hänellä on?
 • Mieti, minkälainen tulevaisuus elokuvan päähenkilöä todennäköisesti odottaa? Miten muut ihmiset ja Hind itse voivat muuttaa hänen tai hänen lastensa tulevaisuuden näkymiä paremmiksi?

c) Syrjäytyminen Suomessa

 • Millaiset tekijät voivat Suomessa vaikuttaa ihmisten syrjäytymiseen?
 • Minkälainen nuori on mielestäsi syrjäytynyt?
 • Miksi syrjäytymisen ja köyhyyden sanotaan periytyvän?
 • Miten Suomessa syrjäytymistä voitaisiin estää ja jo syrjäytyneitä saada pois huono-osaisuuden kierteestä?

Tehtävä 3. Pohdintaa eri henkilöiden näkökulmista

a) Pohdi Hindin lasten asemaa ja tulevaisuutta.
Kuinka monta lasta Hindillä olikaan? Miten lapset voisivat saada syntymätodistuksen ja henkilöllisyyspaperit? Mitä mahdollisuuksia Hindillä on toimia äitinä lapsilleen?

b) Pohdi miesten roolia.
Miten Hindin poikaystävä yritti tukea Hindiä? Entä miten Hindin perheessä miehet Hindiin suhtautuivat? Miksi naisten koskemattomuus ja siveys on tärkeää miehille? Olisiko miehillä mahdollisuus vaihtoehtoisin rooleihin tai käyttäytymiseen?

c) Pohdi naisen asemaa Hindin näkökulmasta käsin.
Miten hän vastustaa perinteistä naisen roolia? Entä mitä erilaisia keinoja hänellä on selviytymisessä? Miten hän hankkii elantonsa ja mitä erilaisia töitä hän tekee?
 

 • Voitte katsoa tehtävien tekemisen tueksi ja taustaksi ohjaaja Mohamed El Aboudin haastattelun Ylen juttuarkistosta.