keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Osattomuus, paperittomuus ja köyhyys syventävät ulkopuolisuutta

Köyhyyden lisäksi koulutuksen puute – erityisesti lukutaidottomuus – vaikeuttaa uuden elämän rakentamista. Ilman suvun turvaverkkoja elävien yksinhuoltajanaisten heikko asema synnyttää osattomuutta, joka periytyy lapsille. Henkilöpapereiden puute vaikeuttaa oman elämän rakentamista kuten asunnon laillista vuokraamista ja työn saantia.

Ihmisestä käytetään määritelmää ”paperiton” silloin kun henkilön passi ja muut henkilötodistukset ovat joko puutteelliset tai niitä ei ole lainkaan. Paperittomuudesta puhutaan usein siirtolaisten ja pakolaisten yhteydessä. On kuitenkin yleistä, että niillä henkilöillä, joille osattomuus yhteiskunnan hyvinvoinnista kasautuu, evätään myös todistus henkilöllisyydestä. Seksuaalisen väkivallan uhrit tai ”moraaliltaan löyhät”, eli prostituoidut ovat tyypillisesti ryhmä, joiden oikeutta viralliseen henkilöllisyyteen ja tämän mukana tuomiin oikeuksiin on kontrolloitu ja rajoitettu  – myös Suomessa. Vasta vuonna 1972 äänioikeus myönnettiin holhouksenalaisille, irtolaisille ja henkikirjoituksen ulkopuolelle jääneille – eli suomalaisille paperittomille.

Elokuvassa syntymätodistuksen ja henkilöllisyystodistuksen puuttuminen ovat sekä konkreettinen este nauttia kansalaisoikeuksista, mutta virallisen dokumentin epääminen tai tuhoaminen on myös symbolinen ele. Kun vanhemmat eivät anna lapselleen syntymätodistusta, he kertovat tällä teolla, etteivät halua myöntää olevansa lapsen vanhempia. Teko, jossa kyse on perimmiltään sukulaisuuden kieltämisestä, on tyypillinen ”rangaistus” seksuaalirikoksen uhriksi joutuneille tytöille ja naisille monissa Afrikan ja Aasian alueen maissa. Tällainen yhteiskunnan ulkopuolelle syntymätodistuksen tai henkilöllisyystodistuksen tuhoamalla tapahtuva sysääminen on tyypillistä myös ihmiskaupassa tai parituksessa. Suomen kansallisen ihmiskaupparaportoijan raportissa (2010 ja 2011) kerrotaan vastaavista Suomessa tapahtuneista tapauksista.

Paperittomuus ajaa ihmiset yhteiskunnan ulkopuolisiksi, oli paperittomuuden syy mikä tahansa. Prostituoituina työskentelevien paperittomien naisten riski joutua hyväksikäytetyksi niin seksuaalisesti kuin taloudellisesti on moninkertainen dokumentoidun henkilöllisyyden ja kansalaisuuden omaaviin naisiin verrattuna. Tilanne johtaa kierteeseen, jossa huumeiden tai alkoholin ongelmakäyttö entisestään syventää yksilön kuvaa itsestään yhteiskunnan ulkopuolisena hylkiönä.

Päihdeongelmat, jatkuva väkivallan uhka ja nöyryyttävät kokemukset saattavat heikentää naisten kykyä toimia vanhempana omille lapsilleen. Tämä teema on elokuvassa kuvattu tavalla, joka herättää voimakkaita tunteita. Hindin suhde sijaisäidin hoidossa olevaan tyttäreen on etäinen, mitä selittää osaltaan se, että lapsi sijoitettiin heti synnyttyään toisaalle. Vankilasta käsin Hindille ei suotu mahdollisuutta luoda suhdetta lapseensa.

Suomessa raskaana oleva nainen on oikeutettu sekä synnyttämään että hoitamaan alle kouluikäistä lastaan avovankilassa, erityisellä vauva-osastolla. Osastolla tuetaan eri tavoin äidin ja lapsen myönteistä vuorovaikutusta. Monille naisille tämä tuki on ollut tie oman itsearvostuksen kasvattamiseen ja päihteettömään elämään. Lapsille tämä mahdollisuus varhaisen kiintymyssuhteen rakentamiseen tuetuissa olosuhteissa on monella tapaa elintärkeä.