keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuva-analyysin tai -kritiikin kirjoittaminen

Elokuva on yksi taiteenlajeista ja siitä kirjoittaminen muistuttaa muidenkin taiteenlajien teoksista kirjoittamista. Kaksi hyvin yleistä lähestymistapaa ovat teoksen analysointi tutkimuksellisesti ja kritiikin eli elokuva-arvion kirjoittaminen.

Elokuvan analyysi voi keskittyä elokuvaan kokonaisuutena, sen tarinaan, teemaan, vastaanottoon, tekniikkaan tai vaikkapa yhteiskunnallisiin viitteisiin ja se voi olla muodoltaan kaikkea lyhyen esseen ja tutkimuskirjallisuuden välillä.

Myös elokuvakritiikki pohjaa elokuva-analyysiin. Analyyttisten tulkintojen ja kuvailun lisäksi kriitikko esittää arvionsa elokuvan onnistumisesta. Elokuvakritiikin yhteydessä on myös vakiintunut käytäntö julkaista tähditykset.

 • Keskustelkaa ensin ryhmässä elokuvien tulkitsemisesta ja elokuva-analyysin kirjoittamisesta esimerkiksi seuraavien teemojen pohjalta: Miksi taiteesta kirjoitetaan kritiikkiä?
  Millainen on mielestänne hyvä elokuvakritiikki?
  Miksi elokuvia tähditetään mutta esimerkiksi kirjoja ei?
  Mitä asioita elokuvasta kirjoittavan tulisi käsitellä?
  Mitkä esimerkiksi alla olevista kuuluvat mielestänne elokuvakritiikkiin? Miksi?

juonikuvaus
teeman ja aiheen määrittely
tulkintojen teko elokuvan sanomasta
tulkintojen teko elokuvan tekijöiden tavoitteista
elokuvan suhteuttaminen julkaisuaikaansa
elokuvan genren nimeäminen
elokuvan arvioiminen suhteessa genrensä muihin teoksiin
käytetyn tekniikan erittely
kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen esittäminen
allegorioiden ja metaforien analyysi
näyttelijätyön arviot
näyttelijöiden ulkonäön kommentointi
ohjaajan aiempien töiden kuvailu
tekijöiden yksityiselämän suhde käsikirjoitukseen
käsikirjoituksen mahdollinen suhde aiemmin julkaistuun kirjaan
tuotannollisten tekijöiden selvittäminen

 • Kokeilkaa kritiikin tai esseemuotoisen analyysin kirjoittamista käytännössä elokuvasta He ovat paenneet.

  Jos oppilaat kirjoittavat esseen, he voivat käsitellä vain osaa elokuvasta. Oppilaat voivat analysoida esimerkiksi yhtä kohtausta tai jaksoa tai vain jotakin sen käsittelemistä teemoista. Voitte vapaasti tukeutua tämän tehtäväpaketin aiempiin teemoihin. Hyvä ohjepituus voisi olla 2-3 liuskaa.

  Arvion on hyvä olla tiivis: ohjepituus voisi olla 1 liuska, johon on tarkoitus saada tiivistettyä sekä kuvailua, että hyvin perusteltuja arvioita elokuvan onnistumisesta. Oppilaat, jotka kirjoittavat elokuva-arvion, voivat myös halutessaan tähdittää elokuvat valmiin tekstinsä pohjalta asteikolla 1-5.

  Tehtävä voidaan ohjeistaa myös siten, että oppilaat voivat valita itse, kumpaa tekstityyppiä kokeilevat.

  Apuna voitte käyttää esimerkiksi seuraavia analyysin ohjetekstejä:
  Valveen elokuvakoulu: Elokuva – taide, kulttuuri, kieli
  Tommi Nevala: Erilaisia elokuvan analysointitapoja