keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Selvittäkää netin avulla lasten oikeudet ja keskustelkaa niistä. Pohtikaa niiden merkitystä sekä kansainvälisesti että Suomessa niin yksilön kannalta kuin yleisemminkin.

 
2. Selvittäkää netin avulla mitä lastensuojelu tarkoittaa, millaista apua ja tukea on tarjolla ja mistä sitä saa. Selvittäkää sekä valtakunnallisia että oman paikkakuntanne lastensuojelutyötä tekeviä järjestöjä.
 
Osoitteita, joista lapsi ja nuori saa apua:
Lapset ja nuoret voivat puhua asiasta esimerkiksi koulun terveydenhoitajalle,koulukuraattorille tai koulupsykologille. Yhteyttä voi ottaa myös oman kunnan sosiaalityöntekijöihin tai poliisiin.