keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

a. Muistelkaa millaisia asioita veljesten elämästä näytettiin? Kävivätkö he töissä tai koulussa? Mistä he saivat ruokansa, tavaransa, rahat oluttuoppiin tai elämiseen? Mitä he tekivät päivisin, iltaisin, öisin? Pohtikaa voisiko veljeskaarti todellisuudessa elää tällaista elämää ja mitä seurauksia siitä olisi.
 
b. Listatkaa Hirvosen perheen tekemät rikokset ja ottakaa selvää mikä olisi niiden rikosoikeudellinen seuraamus todellisuudessa. Esimerkkejä:
  • alkoholin myynti pimeästi
  • varastaminen (ja siihen liittyvä osallisuus, vaikkei itse olisikaan se, joka varastaa)
  • varastetun tavaran käyttö (jolloin puhutaan kätkemisrikoksesta)
  • pahoinpitely
  • huumausaineen käyttörikos (johon kuuluu myös huumausaineeksi luokiteltujen lääkkeiden käyttö ilman reseptiä)
Tietoa löydät esimerkiksi haastattelemalla paikallista poliisia, seuraamalla tiedotusvälineitä tai etsimällä tietoa verkosta:
 
c. Miettikää myös näiden tekojen muita kuin rikosoikeudellisia seurauksia. Mitä esimerkiksi tappelusta tai varkaudesta saattaa seurata entä silloin, kun isä joutuu vankilaan? 
 
d. Lukekaa muutaman päivän ajan sanomalehdet huolella ja pitäkää tilastoa nuorten tekemistä rikoksista. Kirjatkaa yhteisesti ylös esimerkiksi tekijöiden ikä, sukupuoli, mihin syyllistyneet, jne. Pohtikaa syitä ja seurauksia. Miettikää keinoja näiden ilmiöiden tai tapahtumien ehkäisyyn.