keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Hiljainen tyttö 2022. Future Film.

Elokuvista puhuttaessa näkökulman käsite voi tarkoittaa sekä kirjaimellisesti sitä, mitä katsoja tai henkilöhahmo näkee, että kuvaannollisemmin sitä, minkälaisten taustatekijöiden valossa asiat näyttäytyvät. Ilmeisin esimerkki näkökulmasta elokuvassa on näkökulmaotos, jossa katsojalle näytetään kirjaimellisesti mitä tietty henkilöhahmo tietyllä hetkellä näkee. Näkökulmaotos ei kuitenkaan ole ainoa elokuvallinen keino, jolla näkökulmaa voidaan tuoda esille. Tietyn hahmon näkökulmaa voidaan tuoda esiin myös kuvaamalla tämän kasvoja. Tällöin katsoja voi ilmeitä ja reaktioita tulkitsemalla päästä käsiksi hahmon ajatuksiin ja tunteisiin, ymmärtää ja jakaa tämän näkökulman. 

Elokuvatutkija Henry Bacon tiivisti elokuvallisen näkökulman ajatuksen yksinkertaisimmillaan seuraavasti:

 • On jotakin, mitä halutaan näyttää.
 • Se on näytettävä jostain pisteestä käsin.
 • Tuo piste määräytyy kerronnallisten päämäärien mukaan.
 • Noiden päämäärien taustalla on halu välittää jokin käsitys kuvattujen asioiden ja tapahtumien luonteesta.
  (Bacon, Henry, Audiovisuaalisen kerronnan teoria, Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000,197.)
 1. Kenen henkilöhahmon näkökulmasta Hiljainen tyttö -elokuvan tapahtumat välittyvät katsojalle? Mitä tietoa ja näkemyksiä elokuvan maailmasta saadaan juuri tämän näkökulman kautta? Minkälaiset asiat puolestaan jäävät katsojallekin pimentoon?

 2. Mitä vaihtoehtoisia näkökulmia elokuvassa olisi voinut olla läsnä ja miten se olisi muuttanut katsojan suhdetta tapahtumiin?

 3. Hiljaisen tytön voisi sanoa tarjoavan lapsen näkökulman aikuisten maailmaan. Minkälaisissa hetkissä ja kohtauksissa tämä ero lapsen ja aikuisen näkökulmien välillä nousee esiin?

 4. Tarkastellaan oheista stillkuvaa elokuvasta ja muistellaan kohtausta, jossa Cáit istuu isänsä auton takapenkillä matkalla Eibhlínin ja Seánin luo. Analysoidaan, yllämainittua Henry Baconin määrittelyä hyödyntäen, miten kuva välittää tunteita, ajatuksia ja maailmankuvaa Cáitin näkökulmasta käsin.5. Koska elokuvat eivät koostu pelkästään kuvista vaan myös äänistä, näkökulman rinnalla voidaan pohtia kuulokulman käsitettä. Hiljaisessa tytössä Cáit kuulee toistuvasti aikuisten suusta asioita, joita ei ole tarkoitettu hänen kuultavakseen. Vastaavasti tiettyjä asioita jää niin Cáitilta kuin katsojaltakin kuulematta koska elokuvan kuulokulma kiinnittyy Cáitin hahmoon.

 • Mitä asioita Cáit kuulee elokuvassa salaa tai vahingossa?
 • Missä tilanteissa ja kohtauksissa Cáit eristetään muista hahmoista niin että hän ja katsoja eivät kuule mitä aikuiset puhuvat?