keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tunnetaidot, vuorovaikutus ja kommunikaatio

Hiljainen tyttö 2022. Future Film.

Sanallinen kommunikaatio

Kommunikaation teemat ovat Hiljaisessa tytössä läsnä jo elokuvan nimestä lähtien. Elokuva käsittelee puhumisen merkitystä ihmissuhteissa, nostaen hienovaraisesti esille niin hiljaisuuden syitä kuin sen seurauksiakin. Puhumattomuudella on elokuvassa negatiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin, mutta esiin nousee myös tilanteita joissa vaikenemisellekin on perusteensa.

 1. Onko elokuvan nimi osuva eli onko Cáit mielestäsi hiljainen tyttö? Mitä syitä voidaan nähdä Cáitin hiljaisuuden taustalla?
 2. Oliko elokuvassa sellaisia kohtauksia ja tilanteita, joissa Cáitille ei anneta mahdollisuutta puhua tai jossa toinen hahmo puhuu hänen puolestaan?
 3. Cáit ei ole elokuvan ainoa vähäpuheinen hahmo. Miksi seuraavien hahmojen vaikuttaa usein olevan vaikea ilmaista itseään ja tunteitaan sanallisesti?
 • Seán
 • Eibhlín
 • Cáitin äiti
 • Cáitin isä

  4. Miten muuten hiljaisuus näkyy elokuvassa kuin sen hiljaisissa hahmoissa? Onko elokuva itsessään mielestäsi hiljainen? Mitä hiljaisia elementtejä siinä on? Minkälaisia ääniä puolestaan kuullaan?

  5. Mitä negatiivisia asioita puhumattomuudesta seuraa elokuvassa? Miksi puhuminen näyttäytyy tärkeänä? Mitä negatiivisia asioita liiallisesta puhumisesta puolestaan seuraa elokuvassa? Miksi Seán ohjeistaa Cáitia että toisinaan on hyvä osata olla puhumatta?

Sanaton viestintä

Cáitin kesä Eibhlínin ja Seánin luona osoittaa myös kuinka kommunikaatio, välittäminen ja hellyydenosoitukset eivät aina ole sanallisia. Luetaan Mielen ihmeet -sivuston artikkeli “Erilaiset sanattoman viestinnän tyypit.”

6. Kuva-analyysitehtävä: Tutkitaan oheista ruutukaappausta ja muistellaan kohtausta jossa Cáit saapuu Eibhlínin ja Seánin luo. Mitä sellaisia sanattoman viestinnän keinoja kuvasta löytyy, joilla Eibhlín tekee Cáitin olon turvalliseksi ja tervetulleeksi? Muistellaan elokuvaa kyseisestä kohtauksesta eteenpäin. Millä muilla sanallisilla ja sanattomilla tavoilla Eibhlín rakentaa yhteyttä ja luottamusta suhteessa Cáitiin?


7. Kun Cáitin isä tuo tytön Seánin ja Eiblhlínin luo kesäksi, tämä tuntuu välttelevän katsekontaktia kaikkien läsnäolijoiden kanssa. Mistä tämä johtuu ja mitä se viestii?

8. Miten Cáitin kehonkieli muuttuu elokuvan edetessä? Mistä tämä johtuu ja mitä se viestii?


Tunteiden säätely ja tukahduttaminen

Elokuvan henkilöhahmojen vaitonaisuutta ja jännittynyttä kehonkieltä selittää ainakin osittain vaikeiden tunteiden säätely ja salaaminen. He kaikki vaikuttavat kantavan mukanaan asioita, joita he eivät osaa, saa tai voi ilmaista toisilleen suoraan. Luetaan Tunteesta tunteeseen- tunnetaito-oppimateriaalissa (Opetushallitus 2007) tunteiden säätelystä ja tukahduttamisesta.

8. Muistellaan elokuvan alkua ja loppua. Mitä tunteita Cáitin perheessä tukahdutetaan? Mitä negatiivisia seurauksia tällä on?

9. Katsoessaan Cáitia, Eibhlín vaikuttaa usein olevan syvästi tunteiden vallassa ja pidättelevän itkua. Mistä tämä johtuu? Mitä Eibhlín näkee ja ajattelee tyttöä katsoessaan?

10. Miksi Eibhlín ei voi tai osaa ilmaista Cáitille suoraan kaikkia tunteitaan?

11. Seánilla ja Eibhlínilla on ollut lapsi, joka on kuollut tapaturmaisesti. Miten lapsi ja tämän kuoleman aiheuttama suru ja ikävä näkyvät yhä perheen elämässä?

12. Tunteiden lukutaitotehtäviä:
Mitä arvelet ja tulkitset hahmojen tuntevan seuraavissa tilanteissa

 • Cáitin isä kun tämä jättää tytön kesäksi
 • Cáit kun tämä saa kuulla käyttäneensä kuolleen pojan vaatteita
 • Seán kun Cáit katoaa navetasta omille teilleen
 • Eibhlín kun hän saa tietää Cáitin kuulleen heidän poikansa kohtalosta
 • Cáitin äiti kun tyttö tulee takaisin kotiin