keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Suojaavat tekijät ja riskitekijät

Nuoren tilanteeseen vaikuttavat monenlaiset asiat. Usein puhutaan lapsen tai nuoren elämään vaikuttavista riskitekijöistä sekä suojaavista tekijöistä. Riskitekijät ovat asioita, jotka voivat uhata nuoren hyvinvointia. Suojaavat tekijät puolestaan tukevat ja edesauttavat nuoren hyvinvointia ja selviytymistä vaikka eteen tulisi hankaliakin tilanteita.

Esimerkki riskeistä:

Kiusatuksi joutuminen esimerkiksi kouluympäristössä vaikuttaa lapsen ja nuoren omanarvontuntoon. Aikaisemmin iloinen nuori voi muuttua vetäytyväksi koulussa, nuori voi alkaa vältellä tilanteita, joissa voi joutua kiusatuksi ja koulunkäynti voi kärsiä.

Esimerkki suojaavista tekijöistä:

Lapsella tai nuorella voi olla harrastus, jossa hänellä on hyviä ystäviä ja mistä hän saa positiivista palautetta, onnistumisen kokemuksia ja hyviä vertaissuhteita. Hänellä on hyvät suhteet vanhempiin, joille hän uskaltaa puhua asioistaan. Vanhemmat puuttuvat tilanteeseen ja kiusaaminen saadaan loppumaan.

Kaikkiin elämässä eteen tuleviin asioihin aikuinenkaan ei pysty välttämättä juuri vaikuttamaan ja vaikeudet kuuluvat osaltaan elämään. Esimerkiksi sairastuminen, työn menetys ym. voivat olla tällaisia. Ihminen voi omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vähentää elämäntilanteeseen liittyviä riskejä, mutta ei täysin poistaa niitä.

RYHMÄTEHTÄVÄ 2. Pohtikaa pienryhmissä seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisia hyvinvoinnin uhkia tai selviytymisen riskitekijöitä lapsen tai nuoren elämässä voi olla? Mitkä ovat erityisiä riskejä, jotka voivat vaikuttaa nuoren elämään ja tulevaisuuteen?
  • Minkälaisia nuoren hyvinvointia ja selviytymistä suojaavia tekijöitä yksilön elämässä voi olla?
  • Samat asiat voivat olla sekä suojaavia tekijöitä että riskitekijöitä tilanteesta riippuen. Minkälaisia tällaisia asioita voi olla?
  • Kootkaa näitä asioita lapuille ja viekää laput valkotaululle. Teemoitelkaa opettajan kanssa löytämänne riskit ja suojaavat tekijät vielä erikseen. Valmistautukaa perustelemaan näkemyksenne.
  • Opettajan vetämänä pohditaan lopuksi, minkälaisia asioita opiskelijat löysivät ja nostivat esiin. Valitaan 1-3 teemaa, joita käsitellään viimeisessä osiossa.

Opettajalle tietoa suojaavista tekijöistä ja riskitekijöistä.

 

Jos tuntuu, että nuoret tarvitsevat virittämistä keskusteluun, voivat he pohtia seuraavaa:

Elokuvan Hilton! ohjannut Virpi Suutari on tehnyt vuonna 2001 elokuvaan Joutilaat, jossa hän kuvasi vuosituhannen vaihteessa Kainuussa eläviä työttömiä nuoria miehiä. Ohjaajan mukaan elokuvissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta suomussalmelaisten joutilaisuuteen verrattuna hiltonilaisten elämä on raadollisempaa. "Maalaiskunnan työttömillä on vahva kosketus luontoon ja sen myötä myös aktiviteetteja kuten kalastus ja metsästys. Oikeastaan he eivät ole lainkaan joutilaita. Kaupunkimiljöö on ankarampi", Suutari näkee.

Mitä luulette Suutarin tarkoittaneen tällä?