keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yhteiskunta – mistä ollaan syrjässä?

Syrjäytymistä voi käsitellä myös erilaisten osa-alueiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi koulutuksellinen syrjäytyminen, työelämästä syrjäytyminen ja sosiaalinen syrjäytyminen.

Syrjäytymisen käsitteelle on olemassa myös vastinpari, jonka voi nimetä esimerkiksi sosiaaliseksi koheesioksi.¹ Tämä tarkoittaa käytännössä niitä asioita, jotka pitävät ihmisiä yhteydessä toisiinsa, toisiin ryhmiin ja yhteiskuntaan. Sosiaalista koheesiota tuottavat esimerkiksi seuraavat yhteiskunnalliset instituutiot: perhe ja lähiyhteisö, markkinat (esimerkiksi työelämä), kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta.

Opiskeilijoiden kanssa voi miettiä myös seuraavia kysymyksiä:

  • Miten perhe ja lähiyhteisö voivat vaikuttaa yksilön selviytymiseen?
  • Miten kansalaisyhteiskunta, esimerkiksi järjestötoiminta tai vapaaehtoistyö, voivat vaikuttaa yksilön selviytymiseen?
  • Miten julkinen valta (esimerkiksi viranomaiset, koululaitokset yms.) voivat vaikuttaa yksilön selviytymiseen?
¹ Fysiikan puolelta ehkä tutumpaa käsitettä “koheesio” voi käyttää myös ihmisten välisistä suhteista puhuttaessa. “Koheesio pitää ainetta koossa eli vastustaa sitä rikkovia voimia”