keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kaksi ensimmäistä harjoitusta sopivat orientoiviksi harjoituksiksi ennen elokuvan katsomista.

Harrastuksen huuma irrottaa ajatukset pois työstä ja arjesta. Keskittyminen huomion vaativaan asiaan vie hetkeksi toiseen maailmaan, olipa kyseessä tanssi, musisointi, liikkuminen, askartelu, kuvataiteet, kalastus tai joku muu. (Lähde: Suomen Mielenterveysseura)

1. Kartoittakaa ryhmässä, millaisia mielikuvia teillä on eri alojen harrastajista.
a. Mieti jotain sellaista harrastusta tai mielenkiinnon kohdetta, josta sinä tiedät, mutta jonka luulet olevan aika vieras suurelle osalle ryhmäläisistä. Älä kerro ajatustasi vielä muille. Se voi olla esimerkiksi jokin tietty tanssi, peli, liikkumisen tapa, pukeutumistyyli, visuaalisen luomisen tapa, sarjakuva, kirja, fanikulttuuri…
Pohdinnan apuna voi käyttää yllä olevaa Suomen Mielenterveysseuran kuvausta harrastuksesta: se auttaa irrottamaan ajatukset (koulu)työstä ja arjesta.
Kun olet keksinyt tällaisen sinulle tutun, mutta luullaksesi toisille vieraan harrastuksen, kirjoita se lapulle. Kaikki taittavat lappunsa ja opettaja kerää ne.

b.  Jakautukaa sitten noin 3-5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa ison paperin (esim. fläpin), tusseja ja noukkii itselleen yhden aiemmin ideoiduista lapuista. HUOM! Pitäkää huoli, että ryhmällenne tuleva lappu ei ole kenenkään ryhmäläisenne oma. Jos näin kuitenkin on, nostakaa uusi lappu.

c. Piirtäkää seuraavaksi paperille ryhmänne uusi ryhmänjäsen, joka harrastaa teille lapulla tullutta asiaa. Pohtikaa, millainen tyyppi tuon asian harrastaja voisi olla? Minkä ikäinen hän on? Mikä hänen nimensä on? Missä hän asuu ja kenen kanssa? Miltä hän näyttää? Mistä hän unelmoi? Miksi hän harrastaa juuri tätä asiaa? Mitä hän saa siitä itselleen? Voitte tehdä työn avuksi tiedonhakua esimerkiksi internetistä. Piirtämisen lisäksi kirjoittakaa itsellenne muistiin näitä tietoja, että osaatte myöhemmin esitellä uuden ryhmän jäsenenne muulle luokalle. Uusien ryhmän jäsenten pariin palataan elokuvan katsomisen jälkeen.

2. Hobbyhorse Revolution kertoo keppihevosharrastajista. Harrastukseen kuuluu muun muassa keppihevosten rakentaminen, niillä ratsastaminen, kilpailu koulu- ja esteratsastuksessa ja kilpailemiseen liittyvä tavoitteellinen harjoitteleminen. Jutelkaa ensin pienissä ryhmissä, millaisia ajatuksia teillä herää tästä harrastuksesta. Mitä ajattelette, miksi harrastus lisää suosiotaan maailmalla? Mitä harrastajat saavat siitä itselleen? Jakakaa sitten ryhmien ajatukset vielä koko luokan kesken ja kirjatkaa ne ylös talteen. Näihinkin palataan vielä elokuvan jälkeen.
Katsokaa seuraavaksi  Hobbyhorse Revolutionin traileri ja/tai elokuvan tekijöiden haastattelu Yle Areenasta (kohtaan 10:45 saakka). Miten haluaisitte täydentää kuvaustanne näkemänne pohjalta? Miksi joku harrastaa lajia?

Seuraavat tehtävät on tarkoitettu elokuvan jälkeen tehtäviksi.

3. Jakautukaa samoihin ryhmiin, missä työskentelitte ennen elokuvan katsomista.
a. Opettaja ottaa esiin ennen elokuvaa yhteisesti mietittyjä syitä keppihevosharrastukselle. Jutelkaa ryhmässä:

  • muuttuivatko omat ajatukset elokuvan katsomisen aikana?
  • mitä haluaisitte lisätä: miksi harrastus tärkeä sitä harrastaville?
  • mitä sellaista keppihevostelusta voi oppia, mistä voi olla hyötyä muussakin elämässä? Missä tilanteissa keppihevostelusta opittua voisi teistä hyödyntää?

Kerätkää lopuksi yhteen ryhmien ajatukset koko luokan kesken.

b. Ottakaa jälleen esille rakentamanne uudet ryhmänjäsenet ja esitelkää ne muulle luokalle. Muut ryhmät saavat esittää teille kysymyksiä, haastaa ajatuksianne ja lisätä omia ajatuksiaan siitä, mitä ryhmäläinen saa harrastuksesta itselleen.

c. Kun kaikki uudet ryhmänjäsenet on esitelty ja kiinnitetty mahdollisuuksien mukaan seinälle näkyviin, keskustelkaa ryhmissä siitä, minkä perusteella muodostamme mielikuvia eri asioista kiinnostuneista ihmisistä. Mihin mielikuvamme heistä perustuu?  Jakakaa lopuksi ajatuksia koko luokan kesken.