keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Jos mahdollista, kirjoittakaa heti elokuvan katsomisen jälkeen lyhyesti (noin 15 minuutin ajan) katsomiskokemuksistanne. Pohtikaa teksteissä, millaisia tunteita ja ajatuksia elokuva teissä herättää. 
 
Jakaantukaa kirjoittamisen jälkeen ryhmiin ja jakakaa tekstit nimettöminä ryhmien käsiteltäviksi. Selvittäkää ryhmissä, mikä katselukokemuksissa on samanlaista ja missä suhteessa kokemukset eroavat. Pohtikaa syitä eroihin. 
 
Kootkaa ryhmäkeskustelujen tulokset ja esittäkää ne koko luokan yhteisen keskustelun pohjustukseksi. Opettaja voi myös koota tekstit itselleen ennen elokuvan yhteistä käsittelyä ja saada näin tietoa elokuvan vastaanotosta käsittelyn pohjustamiseksi.