keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Mielenterveyden ongelmat ja perhe

Johtuuko elokuvan Leila-äidin hahmon ailahteleva mieli näyttelijän temperamenttisesta luonteesta vai ärsyttävien ja epätoivottujen vieraiden tyhmistä tokaisuista? Miten tulkita hänen kokemansa aistiharhat?  Onko Leilan ja Ilmarin äiti-poika-suhde terveellä pohjalla vai siinä jotain kieroa tai vääristynyttä? Hallitseeko Ilmari omia tunteitaan vai hallitsevatko ne häntä?  Entäpä Unto-pojan mielikuvitusmaailmat, oudot mielenkiinnonkohteet ja pikkuvanhat jutut?  Ovatko elokuvan hahmot järjissään vai kenties vain hieman erikoisia?

Missä kulkee normaalin ja epätasapainoisen ihmisen raja? Milloin erikoiset piirteet, tavat, teot, kokemukset tai suhteet muuttuvat ongelmiksi tai jopa sairaudeksi? Mitkä elokuvan hahmojen piiteistä, toimintatavoista tai suhteista voisi pitää outoina, erikoisina tai jopa vahingollisina? Mistä mielenterveysongelmat johtuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa?

WHO:n mukaan mielenterveys määritellään hyvinvoinnin tilaksi, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, sopeutuu arkielämän tavanomaisiin haasteisiin, stressiin, kykenee työskentelemään tuottavasti ja hyödyllisesti sekä kykenee antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Normaalin mielenterveyden ja mielisairauden välinen raja on aina suhteellinen, siihen vaikuttavat ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan käsitykset. Mielenterveyden ylläpito ja sen edistäminen perustuvat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisiin asioihin, kuten riittävään ravintoon, lepoon ja liikuntaan. Tärkeitä ovat myös päihteiden kohtuukäyttö, tyydyttävät ihmissuhteet ja mielekkäät haasteet elämässä.

Miltä WHO:n eli YK:n terveysjärjestön määritelmä mielestäsi kuulostaa? Pohdi määritelmää elokuvan hahmojen kohdalla. Onko kaikilla elokuvan hahmoilla mielenterveys kohdillaan vai mättääkö jokin pahemman kerran? Millaisia asioita meidän kulttuurissamme on tapana tulkita ”hulluudeksi” tai ”outoudeksi”? Miten on tapana suhtautua, käsitellä tai jopa hoitaa erilailla toimivia ihmisiä? Millaisia ennakkoluuloja liittyy mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitamiseen? Miten neuvoisit elokuvan hahmoja ylläpitämään tai parantamaan mielenterveyttään?

Silloin kun ihminen alkaa voida pahoin koska hänen tavoitteensa ja henkinen toimintakykynsä eivät kohtaa, puhutaan mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöitä on monenlaisia ja ne vaativat kukin omanlaisensa väliintulon. Mielenterveyden häiriöitä saatetaan hoitaa esim. sopivalla lääkityksellä, psykoterapialla tai usein yhdistämällä molempia apukeinoja.  Joskus on turvauduttava sairaalahoitoon.  

Mielenterveyden ongelmat koetaan usein häpeällisiksi ja siksi niistä usein vaietaan. Niihin suhtaudutaan välillä kenties ankarammin tai vähättelevämmin kuin johonkin fyysiseen sairauteen tai vammautumiseen. Mistä tämä voisi johtua? Miten kuvittelisit mielenterveyden ongelman vaikuttavan perheen sisäisiin suhteisiin, esimerkiksi lapseen tai puolisoon?  Miten esimerkiksi elokuvan Unto ja Ilmari käsittelivät äitinsä ailahtelevaa luonnetta, pelkotiloja tai uusia miessuhteita?  Miten tulee mielenterveysongelmasta tai häiriöstä kärsivä ihminen kohdata, ja miten tätä voisi auttaa?

Tehtävä:

Kootkaa tuntemianne mielenterveyden horjumista tai poikkeavuutta kuvaavia ilmaisuja estottomasti. Keskustelkaa keskenänne miten sanat kuvaavat mielenterveyden horjumista ja millaisia vivahteita, olettamuksia tai käsityksiä niihin liittyy? Ovatko ne tosia vai yleistäviä? Näkyvätkö kaikki mielenterveyden ongelmat päältäpäin? Ovatko ilmaisut korrekteja? Miten niitä saa tai ei saa käyttää?  Keskustelkaa esim. näistä sanoista: hullu, seko(pää), skitso, friikki, mielipuoli, kreisi, päätön, kilari, vajaa, outo, idari, piipaa, hidas… jne. 

Tehtävä:

Laatikaa muisti- tai vinkkilista perheelle, jonka vanhemmalla on mielenterveysongelma. Listan tavoitteena on helpottaa perheenjäsenten välistä kanssakäyntiä ja keskinäisiä suhteita. Mitä sanoisitte erityisesti lapselle, nuorelle tai puolisolle? Miten kukin perheenjäsen voisi auttaa arjen pyörittämisessä? Miten voisi käytännössä alkaa puhua vaikeista asioista? Voitte miettiä kysymyksiä myös Hyvä poika –elokuvan kautta. Miten parantaisitte Leilan, Unton, Ilmarin ja Aimon keskinäisiä suhteita? Miten Aimon olisi tullut toimia saadakseen toimivamman keskusteluyhteyden Ilmariin?

Muistakaa mainita tai tuoda esiin esim. seuraavat asiat:

–          Muista, että omaisen sairaus ei ole sinun tai vanhempasi vika tai syy

–          Ole kärsivällinen, auta ja kuuntele, kun sinua tarvitaan

–          Muista keskustella sairastavan kanssa siltä, miltä sinusta tuntuu ja miten sinä koet

–          Pyri avoimuuteen ja puhumaan asioista suoraan

–          Älä pidä kaikkea sisälläsi, juttele tilanteestasi luottoihmisen kanssa

–          Pyydä apua, jos tilanne sen vaatii