keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tunteet, aggresiivinen käytös ja elokuva

Elokuvan juoni paljastaa pikkuhiljaa, että Ilmarin pokerinaaman alla kuohuu. Tarinan alun vaivaantuneen oloisesta ja ylisuojelevaisesta äidin pojasta paljastuu väkivaltainen nuori mies, joka ei siedä ulkopuolisten tunkeutumista omaan tiiviiseen perheeseensä. Mistä Ilmarin viha ja turhautuminen kumpuavat? Missä elokuvan kohtauksissa esiintyi henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai aggressiivista käyttäytymistä? Miksi hän turvautuu elokuvan lopussa raakaan väkivaltaan? Miten ajattelet elokuvan tarinan päättyvän? Mistä ylipäätään ihmisten aggressiivinen käytös johtuu?

Tehtävä:

Tutustukaa esim. psykologian oppikirjan (4. tai 5. kurssi), hakuteosten tai Internetin avulla aggressioon. Miten aggressiota on tutkittu? Mistä sen ajatellaan johtuvan? Pohdi kysymystä psykologian eri koulukuntien kautta.  Millaisia aggressiokokeita on tehty? (esim. Banduran nukke-koe, Muzafer Sherifin leiri-koe) Mitä kokeista on selvinnyt?
Pohtikaa kysymystä myös elokuvan Hyvä poika -avulla. Pohtikaa elokuvan ja väkivallan teemoja esim. a) psykodynaamisten b) behavioristis-kognitiivisten c) evolutiivis-biologisten teorioiden valossa. Millaisia näkökulmia erilaiset teoriat avaavat suhteessa elokuvassa esitettyyn väkivaltaan? Mitä ongelmia näihin tulkintoihin saattaa liittyä?

Ajoittain yleiseen keskusteluun nousee kysymys väkivaltaviihteen esittämisen perusteista ja vaikutuksista. Onko oikein kuvata väkivaltaa raa’asti ja julmasti? Mitä väkivaltaviihde oikeastaan palvelee? Miten väkivaltaiset kohtaukset vaikuttavat lasten ja nuorten käytökseen ja käsityksiin? Onko Hyvä poika-elokuvan väkivaltaiset kohtaukset perusteltuja? Miksi ohjaaja ja käsikirjoittaja ovat niitä tarinaan sisällyttäneet? Millaisille katsojille elokuva sopii ja keille se ei sovi?

Tehtävä: 

Elokuvatutkija Henry Bacon, esittää, että väkivalta elokuvissa esiintyy pääasiallisesti neljällä eri tavalla. Tavat liittyvät yhtäältä juonen rakentamiseen sekä tarinan kulkuun ja toisaalta niiden pyrkimys on herättää katsojissa tunnereaktioita.  Lukekaa oppimateriaalin liite läpi ja pohtikaa niitä eri tapoja, joiden kautta väkivalta voi toimia elokuvan rakennusosasena. Tuntuiko, että jokin neljästä kuvauksesta sopii erityisen hyvin Hyvä poika -elokuvaan? Minkä perusteella? Miettikää muita näkemiänne elokuvia, mihin luokkiin ne parhaiten sopivat?