keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Persoonia ja persoonallisuuksia

Kiteytetysti voisi sanoa, että Hyvä poika –elokuvan idea rakentuu erilaisten persoonien ja persoonallisten ihmisten kohtaamiseen kesäisessä huvilamaisemassa. Elokuvan tarinan mielenkiinto onkin pitkälti siinä millaiseen keskinäiseen kanssakäymiseen kirjava ihmisjoukko pystyy, kykenee ja haluaa.

Mitä tarkoitetaan sanalla persoona? Mistä asioista ihmisen persoonallisuus mielestäsi koostuu tai mitä se pitää sisällään? Mistä tietyt persoonallisuuden piirteet voisivat johtua? Ovatko ne esimerkiksi synnynnäisiä vai kenties opittuja? Voiko persoonallisuutta muuttaa? Millaisia persoonallisuuksia näyttelijä-äiti Leila, isoveli Ilmari, pikkuveli Unto, kirjailija Aimo tai baaritarjoilija Karita ovat? Tuntuivatko näyttelijöiden roolisuoritukset elokuvassa aidoilta tai uskottavilta? Miltä kuvittelisit, että näyttelijältä tuntuu esittää sellaista hahmoa, joka on luonteeltaan hyvinkin erilainen kuin mitä itse on? Entäpä jos näyteltävä roolihahmo onkin hyvin samankaltainen kuin näyttelijä itse, helpottaako vai vaikeuttaako se näyttelemistä ja miten?

Tehtävä:

Pyydä jokaista oppilasta luonnehtimaan jokaista elokuvan roolihahmoa (esim. näyttelijä-äiti Leila, isoveli Ilmari, pikkuveli Unto, kirjailija Aimo tai baaritarjoilija Karita) kolmella sanalla ja kirjoittamaan ne erillisille paperilapuille. Varmista, että oppilaat tekevät työn itsenäisesti. Kun kaikki ovat valmiina, voidaan alkaa koota luonnehdintoja esim. yhteisesti taululle tai vähintään n. viiden oppilaan ryhmissä.  Pyrkikää tekemään tilastoa luonnehdinnoista. Mitkä yksittäiset luonnehdinnat toistuivat eniten? Entäpä mitkä vähiten? Oliko joku luonnehdinta sellainen joka tuntui kaikkein sopivimmalta tai ehkä kaikkein oudoimmalta? Millä perusteella? Mitähän tekijöitä luonnehdintojen tai mielikuvien syntymiseen liittyy?

Psykologi Lewis Goldberg on esittänyt jo klassikoksi muodostuneen persoonallisuuden teorian tai mallin, jonka mukaan ihmisen persoonallisuus perustuu viiteen eri universaaliseen piirteeseen.  Yksittäinen piirre on kuin jana, jonka päissä on tietyt ”ääriominaisuudet”. Goldbergin malli tunnetaan yleisesti ”The Big Five”ina ja sen piirteet ovat:

a)      avoimuus – (uteliaisuus/kekseliäisyys vs. johdonmukaisuus/varovaisuus)

b)      tunnollisuus – (tehokkuus/suunnitelmallisuus vs. huolettomuus/joustavuus)

c)       ekstroversio – (ulospäin suuntautuneisuus, energisyys vs. yksinään viihtyvä, pidättäytyväisyys)

d)      miellyttävyys – (ystävällinen/myötätuntoinen vs. kylmä/tyly)

e)      neuroottisuus – (herkkyys/hermostuneisuus vas. turvallisuus/itsevarmuus)

Miettikää miten Goldbergin esittämät persoonallisuuden piirteet voisivat näkyä tai ilmetä kunkin roolihahmon kohdalla. Mitkä asiat, tapahtumat tai kohtaukset elokuvassa vaikuttavat näkemykseenne hahmojen persoonallisuudesta? Tuntuuko Goldbergin teoria uskottavalta? Mitä piirteitä omassa kulttuurissamme tai yhteiskunnassamme arvostetaan ja miksi? Mihin tietoa persoonallisuuden piirteistä voisi tarvita tai mihin tietoa niistä voisi soveltaa?

Tehtävä:

Jaa oppilaat muutaman hengen ryhmiin. Pyydä oppilaita arvioimaan kunkin/jonkin roolihahmon persoonallisuuden piirteet janan tai asteikon avulla. Janat tai asteikot voidaan tehdä esim. vihkoon tai erilliselle paperille.  

Esim. asteikolla yhdestä viiteen kuinka avoin arvioisit Unton olevan?

uteliaisuus/kekseliäisyys    5 – 4 – 3 – 2 – 1    johdonmukaisuus/varovaisuus

Miltä hahmojen luokitteleminen tuntui? Mikä oli vaikein piirre tai hahmo luokitella ja miksi? Kuinka luotettavana omaa arviointianne pidätte ja miksi? Mitä ongelmia tai pulmia tällaiseen arviointitapaan saattaa liittyä?