keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Maa: Hollanti

Vuosi: 2014

Kesto: 70 min.      
             
Ohjaaja: Mark de Cloe

Käsikirjoittaja: Maarten Lebens

Näyttelijät: Thor Braun, Nina Wyss, Korneel Evers,
Fockeline Ouwerkerk, Guus Dam, Marcus Antonius, Myrthe Lub, Jolijt Lub, Monk Dagelet

 

Lajityyppi: Draama, perhe-elokuva

Oppimateriaali on suunnattu 4.-6.luokille.

Oppimateriaalin on laatinut luokanopettaja ja kulttuurituottaja Melina Lukkarinen.

Oppimateriaalin on tuottanut Koulukino.

                        

Oppimateriaalin teemoja: Uusperheen elämä, perheen määrittely, erilaiset tavat, vanhempien ja lasten velvollisuudet ja vapaudet, toisen asemaan asettuminen, muutos ja sopeutuminen, onnistuminen ja epäonnistumisen pelko

Synopsis:
12-vuotiaan pojan Siemin vanhemmat ovat eronneet, mutta hänen isänsä Rik löytää taas uuden rakkauden muutamien yritysten jälkeen. Rik muuttaa päätä pahkaa asumaan yhteen uuden rakkautensa Toscan kanssa. Saman katon alle muuttavat myös Siem ja Toscan tytär Winnie. Rikin ja Toscan tuore parisuhde alkaa pian rakoilla häävalmisteluiden keskellä ja neuvokkaat Siem ja Winnie keksivät suunnitelman pitää uusioperheensä kasassa. Aikaisempia eroja on ollut jo liikaa. Lapset ryhtyvätkin kuvaamaan omatekoista elokuvaa siitä kuinka parisuhde saadaan toimimaan!

Tämä lämminhenkinen ja riemastuttava elokuva avaa uusperheen elämää ja sen tuomia arjen kiemuroita koomisellakin tavalla. Elokuvan tarina kertoo uusperheen rinnalla myös ystävyydestä ja ensirakkaudesta. Nuoret teininäyttelijät ovat erittäin taitavia eläytyessään rooleihinsa sekä elokuvan miljöö on kaunista katseltavaa yksityiskohtineen. Siemin ja Winnien omassa elokuvassa näkyy taitavasti erilaisten elokuvagenrejen käyttö. Raparperimehun katsojaan voikin iskeä kipinä oman elokuvan tekemisestä!

Opettajalle

Tämän oppimateriaalin avulla oppilas oppii tarkastelemaan perhettä, vanhempia ja oman perheen tapoja erilaisista näkökulmista. Oppimateriaalin avulla opitaan määrittelemään erilaisia perhemuotoja ja sitä kautta ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Oppimateriaalin avulla tutustutaan vanhempien ja lasten velvollisuuksiin ja vapauksiin ja pohditaan vanhemmuutta lasten näkökulmasta, jolloin harjoitellaan myös toisen asemaan asettumista. Oppilas oppii pohtimaan oman elämänsä muutoksia ja sopeutumista niihin muuttamisen käsittelyn kautta. Oppimateriaalin avulla pohditaan myös onnistumista ja epäonnistumisen pelkoa. 

Oppimateriaali sisältää erilaisia tehtäviä ryhmän kesken. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkinomaisia ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten ne ovat myös helposti muunnettavissa omalle ryhmälle sopiviksi.

Oppimateriaalissa olevia tehtäviä ovat muun muassa sukupuun tekeminen, asioiden kirjoittaminen aikajanalle sekä etsintäkuulutuksen ja ajatuskartan laatiminen. Monet tehtävät on suunniteltu parin kanssa tehtäviksi tai luokassa yhdessä keskusteltaviksi. Useimmat tehtävät ovat kirjoitustehtäviä sekä muutamat ovat pantomiimia ja näyttelemistä. Yhdessä tehtävässä tarvitaan internetiä.

Alle on listattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan tavoitteita, joiden saavuttamiseen oppimateriaali tähtää vuosiluokilla 4.-6.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppimateriaalin avulla oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia kasvavat.  Oppimateriaali auttaa oppilaita huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Tehtävien avulla oppilasta kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa näkökulmaansa asioihin.

Oppimateriaalissa käytetään vertaisoppimista ja ryhmän kanssa työskentelyä ja siten vahvistetaan ryhmässä työskentelyn taitoja. Tehtävien avulla harjoitellaan uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Tehtävät rohkaisevat käyttämään kuvittelukykyä ja jopa ylittämään ajattelun rajoituksia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppimateriaalin avulla oppilasta ohjataan pohtimaan oman taustansa merkitystä sekä arvostamaan erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia taustoja. Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja sekä harjoittelee vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Oppimateriaali vahvistaa oppilaan kykyä asettua toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Oppilas oppii tunteiden ja näkemysten ja ideoiden ilmaisua.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilas oppii tunnetaitojen kehittämistä sekä ymmärtää sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen. Oppilas ymmärtää paremmin eri toimintatapojen merkityksiä arjessa. 

Erilaiset perheet

On olemassa monenlaisia perheitä. Perheeseen voi kuulua äiti, isä, mummi, ukki ja neljä lasta. Tai perheessä voi olla isä ja tytär. Perheet voivat olla isoja tai pieniä. Perheeseen voi kuulua vaikka kaksi äitiä ja lapsi tai isoisä ja lapsi. Myös eri maissa ja kulttuureissa perheet saattavat olla todella isoja, joihin katsotaan kuuluvaksi myös serkut ja jopa naapurivanhuskin.

 • Mitä mieltä olet, voiko ystävä tai lemmikkieläin olla osa perhettä? Kerro parillesi.
   
 • Minkälaisia perheitä on olemassa? Ideoi neljä erilaista perhettä. Ketä perheenjäseniä siihen kuuluu? Kirjoita lyhyt kuvaus jokaisesta perheestä.
   
 • Palauta mieleesi elokuvan aikana esitetyt perheet. Minkälaisissa perheissä Siem asui elokuvan alussa ja entä Winnie? Minkälaisessa perheessä Siem ja Winnie asuivat elokuvan lopussa? Tee aikajana Siemin elämästä ja toinen aikajana Winnien elämästä. Kirjoita aikajanalle eri perheet ja keitä niihin kuului. Kuvaile myös lyhyesti perheitä, kuten mitä eroa ja mitä samanlaista perheissä oli.
   
 • Muistele yhdessä parisi kanssa katsomianne elokuvia ja lukemianne kirjoja. Mitä perheitä muistatte niistä? Perheet voivat olla hullunkurisia, outoja tai ihan tavallisia. Olkaa valmiita esittelemään ainakin yksi perhe muulle luokalle.
   
 • Keitä sinun perheeseesi kuuluu? Piirrä oman perheesi sukupuu.
   
 • Olet pohtinut nyt paljon erilaisia perheitä ja omaa perhettäsi. Oli perhe sitten minkälainen tahhansa, niitä yhdistävät tietyt asiat. Perheeseen kuuluvat pitävät huolta toisistaan, jakavat arjen ja tekevät asioita yhdessä. Perheessä riidellään, hoidetaan kotitöitä sekä kohdataan iloja ja suruja. Mutta miten sinä selittäisit, mitä perhe tarkoittaa? Selitä sana perhe yhdellä lauseella parillesi.
   
 • Elokuvassa Siemin ja Winnien uutta perhettä kutsuttiin sanalla uusperhe. Uusperhe tarkoittaa perhettä, jossa aikuiset perustavat parisuhteen ja heidän molempien perheet liitetään yhteen. Tästä myös Siemin ja Winnien perheessä oli kyse. Jossain uusperheissä vanhemmat saattavat saada uusia yhteisiä lapsia. Osaatko kertoa, mitä tarkoittavat sanat ydinperhe, sateenkaariperhe, suurperhe ja perhemuodostelma? Ota selvää sanoista parisi kanssa käyttäen apuna internetiä.

Perheen arki

Jokaisessa perheessä eletään hieman eri tavalla. Eri tavat johtuvat monista syistä kuten perheenjäsenistä, perheen omasta historiasta, asuinpaikasta ja kulttuurista tai siitä, mitä on totuttu tekemään. Eri tavat eivät tarkoita sitä, että jokin toinen tapa olisi parempi kuin toinen. Toisessa perheessä arki tietyllä tavalla toimii, kun taas sama tapa ei toimisi toisessa perheessä.

 • Minkälaisia tapoja teidän perheessänne on? Minkälaisia tapoja Siemin ja Winnien uusperheessä oli? Jutelkaa parisi kanssa eri tavoista ja valitkaa niistä yksi. Tapa voi olla peräisin sinun, parisi tai Siemin ja Winnien perheestä. Näytelkää lyhyt kohtaus, jossa tapa esiintyy. Esittäkää tapa muulle luokalle.
   
 • Miten perheessä ja etenkin uusperheessä sovitetaan yhteen erilaisia tapoja? Perheissä joudutaan aina tekemään kompromisseja. Kompromissi tarkoittaa tilannetta, jossa pyritään tasapuoliseen kohteluun, jossa kaikki osapuolet otetaan huomioon. Kompromisseja tehdessä joutuu usein joustamaan ja vähän luopumaan itselleen tärkeästä asiasta. Esimerkiksi toisessa perheessä on totuttu menemään nukkumaan iltakymmeneltä ja toisessa perheessä on saatettu kukkua puolille öin. Perheen kompromissina voi olla, että arkisin mennään iltakymmeneltä nukkumaan ja viikonloppuisin valvotaan pidempään.
   
 • Mitä haasteita ja ongelmia elokuvan perheiden elämässä tuli vastaan? Miten olisit ratkaissut haasteen? Kirjoita lyhyt tarina, jossa haaste tulee esiin ja kerro, kuinka tarinassa ratkaistaan se. 

Vanhempien ja lasten erot

 • Siem ja Winnie toivovat erittäin paljon, etteivät heidän vanhempansa eroaisi, niinpä lapset kuvaavat elokuvan pitääkseen vanhempansa yhdessä. Ukki Opa sanookin lapsille, etteivät Siem ja Winnie ole vastuussa vanhempiensa parisuhteen onnistumisesta, eikä lasten murheena ole yrittää pitää perhettä koossa. Mitä Opa tällä tarkoitti?
   
 • Vanhemmilla on perheessä omat tehtävänsä ja päätettävät asiansa ja lapsilla on omansa. Vanhemmilla on myös erilaisia velvollisuuksia eli asioita, joita pitää ja kuuluu tehdä. Lapsilla on puolestaan omat velvollisuutensa. Vanhemmilla ja lapsilla on myös erilaisia vapauksia. Keskustelkaa yhdessä luokassa minkälaisia velvollisuuksia ja vapauksia vanhemmille ja lapsille kuuluu. Vertailkaa niitä keskenään. Voitte käyttää alla olevia kysymyksiä keskustelun tukena:

            Mitkä ovat vanhempien asioita ja mitkä lapsien?

            Mitkä asiat ovat lasten päätettäviä ja mitkä asiat vanhempien päätettäviä?

            Mitä velvollisuuksia vanhemmilla on? Mitkä ovat lasten velvollisuudet?

            Mitä vapauksia vanhemmilla ja lapsilla on?

            Keskustelun jälkeen jakakaa oppilaat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä listaa erilaisia lasten vapauksia ja velvollisuuksia isolle paperille,                        toinen ryhmä listaa vanhempien velvollisuuksia ja vapauksia. Vertailkaa luokassa valmiita velvollisuuksien ja vapauksien -listoja.

 • Minkälaisia elokuvassa esitetyt vanhemmat olivat? Mitkä asiat olivat heille tärkeitä, minkälaisia tapoja heillä oli, miten he elivät, kävivätkö he töissä tai harrastivatko he jotain? Valitse elokuvan vanhemmista yksi ja kirjoita hänestä esittelyteksti etsintäkuulutuksen muotoon.
   
 • Minkälainen sinä olisit vanhempana? Leiki sillä ajatuksella, jos sinä olisit vanhempi! Mitä tapoja perheessäsi silloin olisi, mitkä velvollisuudet olisivat mielestäsi kaikkien tylsimpiä ja raskaimpia, mitkä vapaudet olisivat eniten mieleesi? Voit myös ideoida, minkälaisessa talossa asuisit, mitä töitä tekisit tai mitä harrastaisit ja ketä perheeseesi silloin kuuluisi. Tee ajatuskartta aiheesta ”Minä vanhempana”.

Uuteen kotiin muuttaminen

Siem ja Winnie muuttivat elokuvan alussa monta kertaa. Kun muuttaa uuteen kotiin, voi joutua jättämään taakseen vanhan kodin ja lähiympäristön lisäksi oman koulunsa, koulukaverit ja harrastuksen. Jos muuttaa ulkomaille, voi joutua opettelemaan kokonaan uuden kielenkin. Jos muuttaminen uuteen kotiin tapahtuu kuten Siemillä ja Winniellä, voi joutua muuttamaan pois joidenkin perheenjäseniensä luota.

 • Kun Siem muutti asumaan uuteen kotiin isänsä Rikin, Toscan ja Winnien kanssa, hän sanoi: ”Kaikkien pitää löytää oma tila uudelleen.” Mitä Siem sillä tarkoitti?
   
 • Muuttaminen uuteen kotiin on suuri muutos kaikille. Se jännittää myös aikuisia. Uudessa kodissa asuminen voi tuntua aluksi hankalalta, kun ei vielä löydä kaikkia tavaroita ja koulureittikin voi olla tuntematon. Lopulta uuteen kotiin sopeutuu ja tottuu. Oletko sinä joskus muuttanut?
   
 • Muuttaminen voi tuntua ikävältä ja haikealta ja samalla sitä voi odottaa innolla. Mitä mieltä olet, miten Siem ja Winnie suhtautuivat heidän perheidensä yhteen muuttamiseen?
   
 • Keksi erilaisia asioita, mitkä voisivat olla hyviä ja iloisia muuttamisessa. Keksi myös erilaisia asioita, jotka muuttamisessa eivät ole kivoja tai tuntuvat ikäviltä. Kirjoita ylös ainakin neljä iloista ja neljä ikävää asiaa.

Onnistuminen neuvojen avulla

Rik sanoi, että suurin ongelma hänen ja Toscan välillä oli pelko parisuhteen epäonnistumisesta. Rik ja Tosca käyttäytyivät typerästi ja hankalasti toisiaan kohtaan, koska he eivät uskaltaneet kunnolla yrittää olla parempia toisilleen. Oletko joskus pelännyt epäonnistuvasi niin paljon, ettet ole uskaltanut yrittää? Mitä sanoisit ja neuvoisit sellaiselle ihmiselle, jota pelottaa epäonnistuminen?

 • Siem ja Winnie kuvaavat oman elokuvan, jossa annetaan erilaisia neuvoja parisuhteen onnistumiselle. Miksi lapset kuvaavat tällaisen elokuvan?
   
 • Liitteeseen on listattu elokuvassa kerrottuja parisuhdeneuvoja.Toimisivatko samat ohjeet myös ystävien tai vanhemman ja lapsen välillä? Kirjoita omat ohjeet ystäville tai vanhemmalle ja lapselle. Valitse valmiista neuvoista yksi ja kerro tarkemmin mitä se tarkoittaa. Mikä neuvo sinusta on toimivin ja tärkein? Perustele.
   
 • Siem ja Winnie kuvasivat jokaista neuvoa varten oman kohtauksen, joissa he itse näyttelivät. Jokainen kohtaus oli erilainen ja jokaisessa oli erilainen ympäristö. Muistele elokuvan kohtauksia. Mikä jäi erityisesti mieleesi? Mikä kohtaus oli hauskin? Mitä neuvoa valitsemassasi kohtauksessa näyteltiin?
   
 • Jakakaa luokka ryhmiin. Keksikää ryhmässä omia pantomiimiesityksiä liittyen Siemin ja Winnien neuvoihin. Muut yrittävät arvata, mistä neuvosta on kyse.
   
 • Muistele minkälainen oli elokuvan loppu. Mitä olisi tapahtunut, jos vanhemmat eivät olisi saaneetkaan Siemin ja Winnien kuvaamaa elokuvaa ajoissa? Olisivatko vanhemmat palanneet, vaikka eivät olisi saaneetkaan elokuvaa? Kirjoita elokuvalle vaihtoehtoinen loppu. Voit myös halutessasi kirjoittaa tarinan siitä, miten heidän uusperheensä elämä jatkuisi siitä, mihin elokuvan tapahtumat päättyivät.