keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa seurataan maailmankuulun tutkimusmatkailijan Jacques Cousteaun elämää aina perhe-elämän yhteisistä hetkistä elokuvamaailman rahoituskiemuroihin saakka. Alussa Jacques nähdään rakastavana isänä, joka innostaa lapsiaan tavoittelemaan unelmiaan, ja jonka rinnalla vahvatahtoinen puoliso Simone voi ylpeänä seistä. Loppua kohden nähdään velkakierteessä kompuroiva yksinäinen liikemies, joka miettii herkeämättä seuraavaa rahoituskanavaa keksintöjään ja elokuviaan varten. Niin lapset kuin vaimo ovat etääntyneet miehestä.

 • Mitä elokuvassa kerrotaan Cousteaun perheen elämästä? Keitä perheeseen kuuluu, miten he viettävät aikaa keskenään? Miten Jacques tutustui puolisoonsa Simoneen?
 • Miltä Jacques ja Simone vaikuttavat ihmisinä? Mitä kerrotaan heidän menneisyydestään, esimerkiksi heidän omista vanhemmistaan ja lapsuudestaan? Mitä taas kerrotaan perheen lapsista, Philippestä ja Jean-Michelistä?
 • Miten ja missä vaiheessa perhesuhteet alkavat rakoilla? Miten eri perheenjäsenet suhtautuvat muuttuneisiin olosuhteisiin?

Unelmista todeksi

Jacques on voimakastahtoinen persoona, jota unelmat ajavat eteenpäin elämässä. Unelmien toteuttamisesta tuleekin hänen elämänsä voimavara, joka pitää hänet vauhdissa ja vireänä aina elämän ehtoopuolelle saakka. Kääntöpuolena unelmien tavoittelussa on muun perheen jääminen vähemmälle huomiolle, jopa perheenjäsenten laiminlyöminen.

 • Minkälaisista asioista Jacques unelmoi? Ovatko unelmat helposti toteutettavissa vai vaativatko ne aikaa ja työstämistä? Jääkö jokin unelma toteutumatta?
 • Miksi Jacques päätyy merentutkijaksi, tutkimusmatkailijaksi, keksijäksi ja elokuvantekijäksi?
 • Miten Jacques suhtautuu omiin unelmiinsa? Onko hän valmis joustamaan niistä? Entä miten Jacquesin puoliso Simone reagoin miehensä yhä suurempiin haaveisiin? Miten taas perheen lapset, Philippe ja Jean-Michel, reagoivat isänsä innostuneisuuteen?
 • Missä määrin perheenjäsenet ovat osana Jacquesin unelmia? Olisiko hän pystynyt toteuttamaan niitä ilman läheistensä tukea? Entä mitä perheenjäsenet tuovat mukanaan Jacquesin hankkeisiin ja ideoihin?
 • Miten Jacquesin unelmat ja hankkeet muuttuvat ajan kuluessa? Muuttuvatko perhesuhteet muutosten myötä?
 • Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä, missä määrin yksilö voi toteuttaa unelmiaan parisuhteessa tai perheen keskellä. Pitääkö omista unelmistaan luopua muiden vuoksi?

Tehtävä: unelmakartta

 • Pohtikaa ja kirjatkaa ylös omia haaveitanne! Haaveiletko jostain tietystä ammatista tai elämäntavasta? Haaveiletko ulkomaanmatkasta, opiskelusta tai asumisesta ulkomailla? Vai siintääkö mielessäsi jokin tietty harrastus?
 • Pohtikaa tämän jälkeen, miten helposti toteutettavissa haaveenne ovat. Jacques haaveili tutkimusmatkoista ja keksinnöistä, joiden saavuttaminen vaatii runsaasti työtä ja aikaa, ja päämäärä siintää vasta vuosien päässä. Mitkä omista haaveistanne ovat helposti toteutettavissa, mitkä taas vievät enemmän aikaa ja ehkä myös vaativat työtä ja kärsivällisyyttä?
 • Palatkaa vielä kerran haaveisiinne. Nyt antakaa ajatusten juosta vapaasti ja unelmoikaa kaikesta, mitä haluaisitte itsellenne tai toteutuvan elämässänne! Kootkaa unelmanne unelmakartaksi (käyttäkää apuna aikakauslehtiä, leikkaa&liimaa -periaatteella) tai luokaa kartta verkkoon. Käykää lopuksi unelmakarttanne läpi ryhmän kesken, niistä keskustellen. Huomaatteko unelmien kesken jotain yhtäläisyyksiä tai eroja?