keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Seuraavat tehtävät auttavat oppilasta rakentamaan omaa luontosuhdettaan. Tehtävät sopivat hyvin elämänkatsomustiedon tunneille, mutta myös kirjoitustehtävinä suomen kielen tunneille. Ympäristöopin opetukseen tehtävät antavat uudenlaisen näkökulman, joka lähtee liikkeelle oppilaan omasta kokemusmaailmasta ja pohtivasta työskentelyotteesta. Tehtävät voi myös yhdistää osaksi luontoliikuntaa ja luonnossa liikkumiseen.
Tehtävät ovat pohtivia kysymyksiä, joita voidaan käsitellä yhdessä ryhmänä, kirjoittaen tai keskustellen. Kysymyksiä pohtiessa on tärkeää ottaa useita erilaisia näkökulmia huomioon, perustella vastauksensa ja ymmärtää, ettei kysymyksiin ole olemassa yhtä oikeaa vastausta.

Eläimet

 • Miten eri henkilöt elokuvassa Jeti suhtautuivat eläimiin?
 • Miten eläin ja ihminen eroavat toisistaan?
 • Miten ihminen muistuttaa eläintä? Miten eläin muistuttaa ihmistä?
 • Voivatko ihminen ja eläin olla tasa-arvoisia? Miksi tai miksi ei?
 • Onko ihmisellä lupa hallita eläimiä?
 • Miten kotieläin ja luonnonvarainen eläin eroavat toisistaan?
 • Onko sinulla kotieläimiä? Voiko lemmikki olla perheenjäsen?
 • Pelkäätkö joitain eläimiä?
 • Miten ihminen voi edistää eläinten hyvinvointia?
 • Miksi luonnon kaikki eläimet ovat tärkeitä?
 • Vaikuttaako eläimen ulkonäkö siihen, mitä ajattelet eläimestä? (esim. kissa, etana, hauki jne.)
 • Mitä muistoja sinulla on erilaisista eläimistä?
 • Miltä tuntuu koskettaa eläintä?

Luonto

 • Millaista luontoa elokuvassa Jeti nähtiin?
 • Oliko elokuvassa mielestäsi luontoon liittyvää sanomaa?
 • Mitä kaikkea kuuluu luontoon? Mitä luontoon ei kuulu?
 • Minkälainen luonto on mielestäsi hyvä?
 • Onko ihminen osa luontoa? Jos ihminen on mielestäsi osa luontoa, minkälainen osa se on?
 • Miten ihminen vaikuttaa ja on vaikuttanut luontoon? (esim. metsähakkuut, kaupungit, eläinten sukupuuttoon kuoleminen, matkailu, susikannat jne.)
 • Miten luonto vaikuttaa meihin? (sääolosuhteet, ilmasto, luonnonkatastrofit, rauhoittuminen, elinkeino jne.)
 • Miten kuvataiteilija, maanviljelijä, marjanpoimija, kaupunkilainen, luontoaktivisti ja retkeilijä suhtautuvat luontoon?
 • Onko luonto arvokas itsessään vai onko sillä arvoa, jos siitä saa hyötyä?
 • Minkälainen merkitys luonnolla on sinulle?
 • Mitä muistoja sinulla on luonnosta?
 • Onko ihmisellä lupa hallita luontoa?
 • Pitääkö ihmisen suojella luontoa? Miksi?
 • Minkälaisessa luonnossa sinulla on turvallinen tai turvaton olo?

2. Koskematon luonto
a) Lukekaa yhdessä tai tarkastelkaa kuvia Helsingin Sanomien uutisesta Kielletty Metsä (27.10.2019). Miltä koskematon ja vapaana kasvava metsä näytti ja tuntui artikkelin kirjoittajan ja kuvaajan mielestä? Mitä metsästä kerrottiin? Miten artikkelin metsä eroaa niistä metsistä, joissa olet käynyt?

b) Valitse lähiympäristöstäsi jokin paikka, jossa näkyy ihmisen kädenjälki (rakennettu ympäristö). Kuvittele, miltä paikka näyttäisi kymmenen tai sadan vuoden päästä, mikäli ihminen jättäisi alueen.

3. Turvallinen ja vaarallinen metsä
Minkälainen on mielestäsi turvallinen metsä, entäs sellainen metsä, joka on vaarallinen? Piirrä kaksi kuvaa, jossa kuvaat turvallinen ja vaarallisen metsän. Pohdi piirtämisen jälkeen, mitä omat mielikuvasi ja piirrustuksesi vastaa oikeaa todellisuutta metsästä.

4. Koulun pihalla
Tutki rakennettua ympäristöä koulun pihalla parin kanssa. Näet varmasti ympärillä paljon ihmisen vaikutusta luontoon. Minkälaista luontoa huomaat rakennetussa ympäristössä? Kuvaile parillesi.

5. Aistit avoinna
Istukaa hiljaa metsässä tai läheisellä luontopolulla. Käyttäkää kaikkia aisteja: Mitä kuulet? Mitä näet? Mitä haistat? Mitä tunnet?