keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Äänen tuottaminen, äänenhuolto ja elämäntavat

Seuraavat kysymykset edellyttävät tiedonhakua, jota kannattaa tehdä pienryhmissä. Apua voi katsoa esimerkiksi mahdollisesti käytössä olevasta puhe-ja vuorovaikutustaitojen oppikirjasta. Tehtävät voi purkaa esimerkiksi keskustellen.

1. Mitkä kehonosat osallistuvat äänen tuottamiseen?

2. Millä tavalla ääni syntyy?

3. Mikä tavassa istua tai seisoa on äänen tuottamisen kannalta tärkeää?

4. Millä tavoilla äänestä voi pitää huolta?

5. Millä tavoilla ääntä voi rentouttaa?

6. Millä tavoilla Garland huolehti äänestään Gooldin elokuvan mukaan?

7. Mitkä adjektiivit kuvaavat mielestänne parhaiten Gooldin elokuvassa seuratun yli 45-vuotiaan Garlandin liikkumista esiintyessä ja esimerkiksi takahuoneessa valmistautuessa? Perustelkaa valintanne.

8. Mitkä seikat mielestänne vaikuttivat Garlandin terveyteen ja ääneen heikentävästi? Huomioikaa fyysiset, psyykkiset ja konkreettiset seikat hänen elämässään.