keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Esiintyminen ja siihen valmistautuminen

Seuraavat kysymykset edellyttävät tiedonhakua, jota kannattaa tehdä pienryhmissä. Apua voi katsoa esimerkiksi mahdollisesti käytössä olevasta puhe-ja vuorovaikutustaitojen oppikirjasta. Tehtävät voi purkaa esimerkiksi keskustellen.

1. Millä tavoin esiintymiseen kannattaa valmistautua?

2. Mitkä ovat onnistuneen valmistautumisen vaikutukset?

3. Mikä tekee esityksestä onnistuneen

  • esiintyjän näkökulmasta
     
  • yleisön näkökulmasta?

4. Mitkä seikat vaikuttavat esiintyjän ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen? Mikä tekee vuorovaikutuksesta onnistunutta?

5. Mitkä olivat Gooldin elokuvan mukaan yli 40 vuotta alalla olleen Garlandin tavat valmistautua esiintymiseen? Mistä valmistautumistapavalinnat mielestänne johtuivat?

6. Mitkä adjektiivit sopivat parhaiten kuvaamaan elokuvassa nähtyä yleisön ja Garlandin välistä vuorovaikutusta onnistuneina iltoina? Perustelkaa valintanne.