keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

"Minä on ympäri avaruuden…skitsofreniaa – – Totuus on harhaa, vain harha on totta"
– Juice Leskinen, Skitsofrenia 
 
Tässä muutamia faktoja skitsofreniasta: 
  • Skitsofrenia on monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla. 
  • Skitsofreniaan sairastuu noin joka sadas ihminen ja taudin elinaikainen esiintyvyys on 0.5–1.5 % eri maissa. 
  • Suomalaisissa tutkimuksissa esiintyvyysluvut ovat olleet 1–1.5 %. 
  • Miehillä skitsofrenia näyttää alkavan aikaisemmin kuin naisilla. 
  • Siihen sairastuneet ovat normaaliväestöä useammin syrjäytyneitä ja naimattomia ja heidän sosiaaliryhmänsä on muita alhaisempi. 
  • Merkittävällä osalla skitsofreniapotilaista esiintyy kaksoishäiriönä päihteiden ja huumeiden käyttöä. Nämä potilaat ovat useimmiten miehiä, ja he ajautuvat usein kodittomiksi. 
  • Esiintyvyyslukujen perusteella arvioituna Suomessa on n. 50 000 skitsofreniapotilasta. 
  • Vuonna 1998 psykiatristen sairaaloiden potilaista lähes 50 % (noin 2 600) sairasti skitsofreniaa ja sairaaloista kotiutetuista (vuoden aikana hoidetuista) 25 %:lla (noin 7 600 potilasta) oli skitsofreniadiagnoosi. 
  • Vain n. 5 % skitsofreniapotilaista on tiettynä hetkenä sairaalahoidossa ja vuoden aikana sairaalahoitoa saa suunnilleen 15 %. 
  • Valtaosa hoidetaan psykiatrisessa avohoidossa, jonka potilaista n. neljänneksellä skitsofreniadiagnoosi. 
(www.kaypahoito.fi/kh/kh_julkaisu.NaytaArtikkeli?p_artikkeli=hoi35050#R8 30.10.06)
 
Tutustukaa edellisen lisäksi eri lähteiden avulla skitsofreniaan ja käykää yhdessä läpi millaista tietoa löysitte. Piirtäkää löytämistänne keskeisistä tiedoista käsitekartta (mindmap). Miettikää lopuksi yhteenvetona, mitä itse asiassa tiesitte skitsofreniasta ennen tiedonhankintaa.