keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan jälkeen: toteutuvatko lapsen oikeudet?

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu eli voimaansaatettu ihmisoikeussopimus. Kun valtio ratifioi sopimuksen, sen toteutumista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jolle valtio raportoi viiden vuoden välein lapsen oikeuksien tilanteestaan. Komitea antaa valtiolle huomautuksia ja suosituksia, joihin valtion tulee vastata seuraavassa raportissaan.

Myös monet lapsen oikeuksien järjestöt vaikuttavat valtioiden poliittisiin tahoihin edistääkseen lapsen oikeuksien toteutumista sekä tiedottaakseen oikeuksista niin aikuisille kuin lapsillekin.

Tehtävä 1

Tavoitteena: Selvittää, missä määrin pakolaislasten oikeudet toteutuvat eri valtioissa.

Ohje:

Jaa oppilaat työpareihin ja ohjeista pareja valitsemaan itselleen valtio, johon liittyviä pakolaisuudesta kertovia uutisartikkeleita heidän tulee etsiä media- ja uutissivustojen arkistoista.

Valtiot: Suomi, Saksa, Afganistan, Unkari, Kongo, Kolumbia, Myanmar, Uganda, Somalia, Syyria, Turkki, Pakistan, Iran

Esimerkkejä uutissivustoista:

Yle

Maailma.net

Ilta-Sanomat

Helsingin Sanomat

Artikkeleita voi tarkastella seuraavasti:

 • Löydättekö vähän vai paljon artikkeleita?
 • Tilastojen mukaan yli puolet maailman pakolaisista on lapsia. Näkyykö tämä pakolaisuuteen liittyvien uutisten määrässä?
 • Kerrotaanko artikkeleissa pakolaislapsista?
 • Onko artikkeleissa kuvia pakolaislapsista?
 • Millainen rooli pakolaislapsilla on artikkelissa? Ovatko he esimerkiksi rohkeita vaikuttajia, uhreja tai sivustaseuraajia?
 • Liittyvätkö artikkelit lapsen oikeuksiin? Mitä oikeuksia artikkeleissa käsitellään?
 • Löydättekö artikkelia, joka käsittelisi myönteisesti pakolaisten tai -nuorten oikeuksien toteutumista?
 • Toteutuvatko pakolaislasten oikeudet kyseisessä valtiossa lehtiartikkeleiden perusteella? Miltä osin toteutuvat? Miltä osin jäävät toteutumatta?

Kokonaisuudessaan maailman valtiot ovat edistyneet lapsen oikeuksien mukaisen lainsäädännön kehittämisessä: esimerkiksi yhä useampi lapsi pääsee nykyään ilmaiseen peruskouluun ja yhä harvempi lapsi joutuu avioitumaan alaikäisenä. Kuitenkaan aikaansaannokset eivät riitä lapsen oikeuksien täyteen toteutumiseen. Haasteita on myös Suomessa. Lapsen oikeuksien eteen tulee tehdä vielä paljon töitä, varsinkin siellä, missä lapset joutuvat elämään konfliktien, katastrofien ja köyhyyden keskellä.

On tärkeää tiedostaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen ei edisty itsestään. Vuosikymmenten aikana tehty kehitystyö on tuottanut tulosta ja tuottaa jatkossakin, kunhan valtiot, järjestöt ja ihmiset jaksavat ponnistella niiden eteen. Vaikka erilaiset uutismediat suorastaan pursuavat negatiivista tietoa ja levittävät toisinaan suoranaista maailmantuskaa, ei kaikkea toivoa kannata kuitenkaan menettää. On nimittäin harhaanjohtavaa väittää, että lapsen oikeuksien toteutuminen olisi vain heikentynyt. Se ei pidä paikkaansa. Kokonaisuudessaan lapsen oikeuksien toteutuminen on maailmassa lisääntynyt ja vaikuttamalla niitä on mahdollista lisätä entisestään.

Erilaiset organisaatiot ja yksittäiset ihmiset ovat tehneet paljon myös kaikkein heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseksi ja se näkyy välittömästi näiden lasten elämässä.

Tehtävä 2

Tavoitteena: Pohtia, millaisia käsityksiä ja mielikuvia media luo pakolaislapsista sekä heidän oikeuksistaan.  

Ohje:

Pohtikaa:

 • Millaisia asioita mediassa kerrotaan pakolaislapsista ja heidän elämästään? Mitä kenties jätetään kertomatta?
 • Millaisia mielikuvia artikkelit luovat eri maissa elävistä pakolaisista? Vaikuttavatko nämä mielikuvat omiin ajatuksiisi?
 • Kenen ääni artikkelissa kuuluu? (Toimittajan, poliitikkojen, pakolaisten, miesten, naisten, lasten?)
 • Kenelle artikkeli on kirjoitettu? Kuka sen todennäköisesti lukee?
 • Toivoisitko jotain muutosta mediassa uutisoivatiin artikkeleihin? Miksi? Miksi et? 

 

Vaihtoehtoinen suoritus:

Tehtävän voi suorittaa myös tiivistetysti pohtimalla elokuvan välittämää viestiä pakolaisuudesta:

 • Mikä on elokuvan sanoma? Mitä siinä kerrotaan? Mitä jätetään kertomatta?
 • Kenen näkökulmasta elokuva on tehty?
 • Kenelle elokuva on tehty? Kuka sen katsoo ja miksi?
 • Millaisia toimijoita pakolaislapset ovat elokuvassa? Ovatko he esimerkiksi rohkeita vaikuttajia, uhreja vai sivustaseuraajia?
 • Mitä lapsen oikeuksien elokuvassa käsitellään? Miten ne toteutuvat Libanonissa asuvilla pakolaislapsilla elokuvan perusteella?
 • Käsitteleekö elokuva myönteisesti minkään lapsen oikeuden toteutumista?
 • Millaisen mielikuvan elokuva antoi pakolaisuudesta ja vastasiko se omia käsityksiäsi?