keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ennen elokuvaa: Käsitteistön haltuunotto

2000-luvun merkittävimpiä globaaleja ilmiöitä on kansainvälinen muuttoliike, sillä ihmisiä liikkuu maailmalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset siirtyvät valtiosta ja maanosista toiseen hyvin monista syistä, kuten perheen yhdistämisestä tai työllisyydestä johtuen. Kuitenkin reilu kolmannes heistä joutuu jättämään kotinsa pakosta paeten erilaisia konflikteja tai vainoja. Tämä tarkoittaa noin 68,5 miljoonaa ihmistä, joista 40 miljoonaa on joutunut siirtymään kotimaansa sisällä, 25,4 miljoonaa heistä on pakolaisia ja 3,1 miljoonaa turvapaikanhakijoita. Luvut ovat ihmiskunnan historian suurimpia.

Pakolaisuus koskettaa ihmisiä niin sukupuolesta, taloudellisesta varallisuudesta kuin elämäntilanteesta huolimatta. Kaikista maailman pakolaisista miehiä ja naisia on lähes saman verran. Yli puolet pakolaisista on lapsia ja heidän osuutensa on jatkuvassa kasvussa.

Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:n verkkosivuilta löytyy paljon ajankohtaista tietoa, tilastoja ja grafiikkaa pakolaisuuteen liittyen.

Tiivistettyjä tietoiskuja sekä opetusmateriaaleja pakolaisuudesta löytyy Suomen pakolaisavun verkkosivuilta.

Vastauksia yleisimpiin pakolaisuutta koskeviin kysymyksiin löytää Suomen punaisen ristin verkkosivuilta.

Tehtävä

Tavoitteena:
Tuntea pakolaiskeskusteluissa käytettävät keskeisimmät käsitteet ja hallita niiden käyttö erilaisissa asiayhteyksissä.

Opettajan ohje:
Leikkaa taulukossa olevat käsitteet ja niiden määritelmät irti toisistaan. Jaa satunnaisessa järjestyksessä jokaiselle oppilaalle joko yksi käsite tai määritelmä. Pyydä oppilaita kulkemaan luokkatilassa ja etsimään sopiva pari omalle käsitteelleen / määritelmälleen.

Lopuksi käykää yhdessä läpi oikeat vastauksen: lukekaa ääneen papereissa olleet käsitteen ja niiden määritelmät.

Lisää pakolaisuuteen liittyviä käsitteitä selityksineen löytää esimerkiksi Suomen Pakolaisavun ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.