keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. a) Ottakaa selvää, mitä tarkoitetaan ekologisella jalanjäljellä. Laske oma ekologinen jalanjälkesi esim. täällä tai täällä. Kuinka elämäntapasi kuormittaa ympäristöä? Kaikki päivittäiset toimintamme vaikuttavat ympäristöömme. 

Ekologinen jalanjälki on mittari, jolla voidaan tarkastella oman elämäntavan ja valintojen yhteyttä maapallomme hyvinvointiin. Se kertoo, kuinka paljon maata tarvitaan elintasomme ja elintapamme ylläpitämiseen:
  • Kuinka paljon maata tarvitaan tuottamaan käyttämämme ravinto, energia, ja materiaalit. 
  • Kuinka paljon maata tarvitaan vastaanottamaan tuottamamme jäte. 
Kirjaamalla kolmen viimeisen päivän ajalta tietyt toiminnat (liikkuminen, veden kulutus, vaatetus, virkistys, ravinto, jätteet ja elintila) voit laskea oman ekologisen jalanjälkesi. Se ilmoittaa kuinka monta hehtaaria maa-alaa Sinun toimintasi vaatii. Laskurin pohjana on käytetty Tim Turnerin laskuria (Tim TurnerGreen Teacher June-September 1996, pp. 30-31, #48). 
 
b) Vertaile länsimaalaisen ihmisen ja kehitysmaan asukkaan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. 
 
c) Mieti, mitä seurauksia ilmastonmuutoksen kannalta on elintason nousulla väkimääriltään maailman suurimmissa valtioissa? Mitä esimerkiksi tapahtuisi jos jokaisella kiinalaisella olisi oma auto?
 
2. John Webster laskee elokuvassa käyttämänsä öljyn määrän. Millä muilla tavoilla voidaan laskea, miten yksilö rasittaa ympäristöään?
Esim. Kepa 1.
 
Mikä Kepa?
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa on järjestöjen yhteistyö-, vaikuttamis- ja palvelujärjestö. Kepan yli 270 jäsentä seuraavat kehityspolitiikkaa tai tekevät kehitysyhteistyötä. Kepa on Suomen johtava kehityspolitiikan järjestöasiantuntija. Sen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa köyhyyttä synnyttäviin ja ylläpitäviin eli köyhdyttäviin rakenteisiin kuten epäoikeudenmukaiseen kauppapolitiikkaan. Kepa neuvoo ja kouluttaa järjestöjä Suomessa ja niiden paikallisia yhteistyökumppaneita maatoimistoissaan
 
3. Mitä voisit itse tehdä vähentääksesi öljynkulutustasi? Mitä John Websterin käyttämiä keinoja öljynkulutuksen vähentämiseksi olisit valmistoteuttamaan 
omassa elämässäsi? Entä mihin et ryhtyisi? Perustele.
 
Linkkivinkkejä:
 
Motiva lyhyesti
Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Yhtiön palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat. 
 
4. Onko mahdollista selvittää kuinka paljon öljynkulutus vähenisi Suomessa, jos kaikki suomalaiset pystyisivät vähentämään kulutustaan yhtä paljon kuin Websterin perhe (52%)? Öljy- ja kaasualan Keskusliiton kotisivut.
 
5. Kuinka öljydieetti vaikutti mielestäsi Websterin perheen elämään? Listaa positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.Mieti perheen valtasuhteita.
 
Johnin vaimo huomaa, että vaikka esim. liikkuminen paikasta toiseen kestää öljydieetin aikana monta kertaa kauemmin kuin ennen tuntuu silti, että aikaa on siitä huolimatta käytössä enemmän kuin aiemmin. On aikaa keskustella, mietiskellä ja olla vaan. Pohdi sitä paradoksia, että liikkumisen ja viestinnän muuttuessa yhä nopeammaksi kiire vain lisääntyy maailmassa.
 
6. Tutustu biodieselin valmistukseen ja käyttöön ja sen Suomessa saamaan kritiikkiin.
 
Tietoa ilmastonmuutoksesta:
Toiviainen, Pasi: Ilmastonmuutos. Nyt., 2007
Flannery, Tim: Ilmaston muuttajat, 2006 (The weather makers: the history and future impact of climate change)