keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Ihminen on sosiaalinen olento, jonka valinnat eivät perustu välttämättä tieteellisiin faktoihin.Luettelossa on myös taustakirjallisuutta esim. ympäristöfilosofisista tai -eettisistä teoksista.Oman käyttäytymisen muuttaminen ei ole pelkästään tekoja vaan myös ajatuksia.
 
Jakakaa luokka kahtia,toiset perustelevat Johnin perheen oikeaa valintaa ryhtyä öljydieetille ja toiset taas miksi näin radikaali muutos ei tule ikinä onnistumaan.Miten kulutustottumuksiin vaikutetaan?
Asennemuutos?
Kasvatus?
Media?
  • Hakala, Vlimäki. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus. – tästä kirjasta saa myös tutkittua taustatietoa ja faktaa erilaisista ilmastonmuutosta ohjaavista prosesseista.
  • Syyskuussa 2008 ilmestynyt Ympäristö atlas – Nykytila ja tulevaisuus (Le Monde diplomatique) jaettiin Suomen kaikille abeille ja se on tiivis monipuolinen paketti juuri kyseisen aiheen käsittelyyn.
  • Linkolan ajamana / Helsinki : Like : Into, 2008 (Keuruu : Otavan Kirjapaino)
  • Ympäristöfilosofia : kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä perusteista /[Helsinki] : Gaudeamus, 1997
  • Ympäristöfilosofian historia : maaäitimyytistä Marxiin / Väyrynen, Kari Tampere : Eurooppalaisen filosofian seura, 2006 (Juvenes Print)
  • Arvot, ympäristö ja teknologia : yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset /Helsinki : Yliopistopaino, 2002.
  • Anttila, Katja. Pysäytä ilmastonmuutos. Suomalaisen arjen valintoja. EDITA
  • Lunkka, Juha-Pekka. Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneesta jääkausiin. Gaudeamus.