keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Hyve-etiikka ja filosofia

Kerrataan normatiivisen etiikan kolmen pääteorian sisällöt: hyve-etiikka, seurausetiikka ja velvollisuusetiikka (myös Kantin kategorinen imperatiivi). http://onlyagame.typepad.com/only_a_game/2007/05/duty_virtue_and.html

Miten filosofi Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi eroaa kultaisesta säännöstä?

Hyve-etiikka pyrkii määrittämään ne luonteenpiirteet ja ominaisuudet, joita hyveellisellä ihmisellä on. http://fi.wikipedia.org/wiki/Hyve-etiikka

Hyveet ja positiivisen psykologia: ”Positiivisen psykologian mukaan ihmisen hyveet ja luonteen vahvuudet voivat toimia »puskureina» tai »rokotuksina» monia psykologisia ongelmia ja häiriöitä vastaan. ”

Lukekaa Antti S. Mattilan kolumni Onnellisuudesta (Duodecim 4/2008).

Taulukko paheista ja hyveistä (seitsemästä kuolemansyntiä ja niiden hyvevastineet) löytyy täältä: http://www.whitestonejournal.com/seven/ ja http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristilliset_hyveet