keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Uskonto, kosto ja anteeksianto:

Kerrataan kristillisen etiikan käsityksiä kostosta ja anteeksiannosta.

Kertomus anteeksiannosta:

Paavi Johannes Paavali II yritettiin murhata 1981 Pietarinaukiolla. Hän sai neljä osumaa ja kärsi vakavasta verenvuodosta. Ampumisen jälkeen paavi pyysi ihmisiä rukoilemaan veljensä [Ağca] puolesta, jolle olen antanut anteeksi. Myöhemmin Paavi myös tapasi Ağcanvankilassa, piti yhteyttä hänen perheensä kanssa sekä vuosien varrella Ağcaja paavi ystävystyivät. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II_assassination_attempt)

Vanhassa testamentissa on kohta, jossa kuvataan ”Lemekin lakia” (”haavasta minä tapan miehen”; 1. Moos. 4:23). Kohtuullisempana ja oikeudenmukaisempana pidettiin kuitenkin korvaavuutta silmä silmästä, hammas hampaasta periaatteella. Uudessa testamentissa Jeesus opettaa: älkää tehkö pahalle vastarintaa ja neuvoo toisen posken kääntämiseen sekä rakastamaan vihamiehiä (Matt. 5:38-48). (http://www.teolinst.fi/luennot/files/te040218.html)

Miten elokuvassa ilmeni nämä kolme eri moraalista asennetta?

Raamatunkohdassa Room. 12:19 tuodaan esille kristinuskon käsitys, jonka mukaan viime kädessä oikeuden käyttö on sallittu vain Jumalalle:

'Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan — näin sanoo Herra.' (Room. 12:19)

Jos Jumala on kaikkivaltias ja pitää lupauksensa, tarvittaisiinko silloin oikeuslaitosta?

Luterilaisen teologian mukaan Jumala itse tuli Jeesuksen hahmossa maanpäälle.

Luuk. 23:34 Jeesus anoo anteeksiantoa teloittajilleen:

Jeesus sanoi: Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. (Luuk. 23:34)