keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lionel Logue ja koulutus Suomessa

Lionel Logue (1880-1953) sai koulutuksensa puhetekniikasta, ei puheterapiasta. Loguen änkytyksen kuntoutuksessa käyttämät tekniikat ovat suurilta osin edelleenkin käyttökelpoisia. Loguen mielestä yksi keskeinen osa änkytyksen hoidossa oli luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen sekä motivaation löytäminen. Ne ovat edelleenkin erittäin tärkeitä kaikessa puheterapeuttisessa kuntoutuksessa.

Perheen tai lähiympäristön ottaminen mukaan kuntoutukseen on nykykäsityksen mukaan yksi puheterapian tärkeimmistä elementeistä – Logue otti kuntoutukseen mukaan myös kuningattaren. Puheen tauottaminen, kevyet artikulaatioliikkeet, liukuminen äänteistä toiseen ja niin edelleen ovat edelleenkin käytössä olevia änkytyksen kuntoutuksen keinoja, samoin kuin hengitystekniikat ja rentoutuminen. Logue korosti kuntoutuksessa intensiivisen kotiharjoittelun merkitystä, minkä on nykyisin ajateltu olevan yksi keskeisimmistä kuntoutuksen elementeistä.  Logue käytti elokuvassa maskeeraustekniikkaa, jossa kuninkaan omaa puheen kuulonvaraista palautetta peitettiin musiikilla, ja siten saatiin kuninkaan puheesta sujuvaa – menetelmä on käyttökelpoinen edelleenkin.

Lisätietoa Lionel Loguesta artikkelissa Bowen, C. (2002). Lionel Logue: Pioneer speech therapist 1880-1953.


Koulutus Suomessa

Suomessa puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapian työkenttään kuuluu lasten ja aikuisten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Logopediaa voi opiskella Helsingin, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoissa tai Åbo Akademissa. Logopedian opintoihin kuuluu pääaineopintojen, logopedian, lisäksi psykologian, lääketieteen, fonetiikan ja kielitieteen opintoja.

Voit etsiä lisätietoa puheterapiasta ja logopedian opinnoista esimerkiksi seuraavilta www-sivuilta:

Puheterapeuttiliitto

Helsingin yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi