keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Kuka minä olen? – Identiteetti

Identiteetillä tarkoitetaan sitä, kuka ihminen kokee olevansa. Keskeisesti identiteettiin liittyy henkilön kokemus omasta arvostaan. Hyvään itsetuntemukseen perustuva identiteettikokemus voikin olla suuri voimavara, vastaavasti kielteisiksi miellettyjen ominaisuuksien ympärille rakentuneella identiteetillä voi olla kielteinen vaikutus henkilön hyvinvoinnille. Identiteetti vaikuttaa usein myös toimintaamme ja käyttäytymiseemme. Siksi onkin tärkeää tiedostaa, millaisista ominaisuuksista ja osa-alueista oma identiteettimme muodostuu, ja pyrkiä kehittämään omaa itsetuntemusta läpi elämän.

Identiteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan kehittyy jatkuvana vuorovaikutuksellisena prosessina läpi elämän. Se muodostuu sekä henkilökohtaisesta että sosiaalisesta puolesta. Henkilökohtainen identiteetti käsittää ne ominaisuudet, jotka erottavat meidät muista, kuten omat arvot ja kiinnostuksen kohteet. Keskeinen tekijä sosiaalisen identiteetin muodostumiselle ovat ryhmäjäsenyydet. Sosiaaliseen identiteettiin liittyy tarve kuulua ja samaistua joihinkin ryhmiin. Nämä ryhmät voivat pohjautua esimerkiksi ammattiin, harrastuksiin, kulttuuriin, kieleen, ikäryhmään tai sukupuoleen.

Lady Bird häpeää ympäristöään, kotikaupunkiaan, köyhää kotiaan ja haaveilee paremmasta. Hän janoaa opiskelemaan, päästäkseen pois kotikaupungistaan Sacramentosta, josta hän väittää vihaavansa. Hän yrittää paeta nykyistä tilannettaan monella eri tavalla, aina nimensä vaihtamisesta lähtien. Hän kokee asuvansa radan väärällä puolella ja yrittää löytää oikean kodin, oikeassa talossa ensimmäisen poikaystävänsä kautta. Lady Bird yrittää kuulua uuteen, coolimpaan porukkaan uuden bestiksensä kautta. Välissä omat mielipiteet ja periaatteet unohtuvat muiden miellyttämisen halussa. Lady Bird haluaa omien sanojensa mukaan mennä kulttuurin pariin ja elää täysillä.

  • Pakokeinoja omasta itsestään on elokuvassa myös muita. Huomasitko ne?
  • Millaiseksi luulet Lady Birdin kokevan identiteettinsä? Miten se muuttuu elokuvan edetessä?
  • Lopulta Lady Bird löytää turvaa tutusta. Miten se näkyi? Mistä se mielestäsi kertoo?
  • Sisar Sarah kokee Lady Birdin oikeasti välittävän kovastikin Sacramentosta, sillä hän kuvailee sitä niin huolella. Lady Bird toteaa vain kiinnittävänsä huomiota asioihin. Sisar Sarahin mielestä ne ovat sama asia, rakkaus ja huomio (“Don’t you think they are the same thing, love and attention?”). Mitä mieltä sinä olet? Perustele.
  • Mikä merkitys rahalla ja luokka-asemalla on elokuvan henkilöiden minäkuvaan? Perustele.

Lähteet: Suomen mielenterveysseura