keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lady Bird on Greta Gerwigin esikoisohjaus, josta hänet palkittiin parhaan ohjaajan Oscar-ehdokkuudella. Edelleenkin harva elokuva on naisen ohjaama, vuonna 2017 vain 11% (Yhdysvaltain) 250:stä menestyneimmästä elokuvasta oli naisen ohjaama.

Tämän oppimateriaalin laatija Arla Pitkämäki tutki pro gradu -tutkielmassaan mies- ja naiselokuvaohjaajista käytävää keskustelua, joka osoittautui erilaiseksi sukupuolesta riippuen. Perheen rooli korostui naiselokuvaohjaajista puhuttaessa huomattavasti enemmän kuin mieselokuvaohjaajista puhuttaessa. Naiselokuvaohjaajista puhuttaessa myös sukupuoli tuntui korostuvan. Tästä kertoi esimerkiksi se, että naisohjaaja on useasti käytetty termi, toisin kuin miesohjaaja, joka ei esiinny kertaakaan tutkimusmateriaalina käytetyissä biografioissa. Mieselokuvaohjaajien biografioissa esiintyy selkeästi enemmän työhön liittyvää sanastoa ja varsinkin työhön liittyvää teknistä sanastoa. Eri korpuslingvistiset tutkimusmenetelmät tarkastelivat aineistoa eri lähtökohdista, mutta tulokset olivat varsin samansuuntaiset.

Tutkimustulokset osoittivat nais- ja mieselokuvaohjaajista käytävässä diskurssissa  (keskustelussa) naisen roolin perheestä huolehtijana korostuvan vanhanaikaisella tavalla. Naiselokuvaohjaajista käytävä diskurssi myös korostaa sitä, kuinka poikkeavia naiselokuvaohjaajat ovat vielä tällä varsin miesvaltaisella alalla. Jotta tämä asiantila voisi muuttua, on tärkeää huomata diskurssien eroavaisuus, sillä sanoilla on paljon valtaa.

  • Kuinka monta naiselokuvaohjaajaa tiedät? Mitä elokuvia he ovat ohjanneet?
  • Lukekaa muutama mies- ja naiselokuvaohjaajista kertova artikkeli ja/tai biografia. Mitä eroja huomaatte?
  • Naiselokuvaohjaajat ovat edelleen harvinaisia elokuva-alalla, miksi?
  • Millä tavoin voit itse parantaa naisten asemaa elokuva-alalla?
  • The Celluloid Ceiling on tutkinut naisten asemaa elokuva-alalla jo 20 vuoden ajan. Tutustukaa vuoden 2017 tutkimukseen. Millainen on naisten asema elokuva-alalla behind-the-scenes-rooleissa? Missä ammateissa tilanne on parantunut? Entä huonontunut? Millaisia ajatuksia tutkimuksen tulokset sinussa herättävät?

Lähteet: The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on the Top 100, 250, and 500 Films of 2017

Pitkämäki, A. Mothers, fathers or filmmakers? – A corpus-based lexical study of the presentation and description of female and male film directors. Helsingin yliopisto.