keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sune Best Man -elokuva kertoo Lasse-kirjoista ja aikaisemmistakin elokuvista tutuiksi tulleista Anderssonien perheenjäsenistä ja heidän elämästään. Elokuvassa käsitellään päätöksen tekemistä, päättämisen vaikeutta, muiden mielipiteiden vaikutusta omaan toimintaan sekä alakoululaisen arkeen kuuluvia teemoja. Oppimateriaalissa korostuvat seuraavat teemat: itsenäinen päätöksen tekeminen, päättämisen vaikeudesta selviäminen, omana itsenä oleminen välittämättä muiden mielipiteistä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen hiominen sekä oman käytöksen tunnistaminen sekä itsensä arvostaminen sellaisena kuin on.

Elokuva soveltuu hyvin 3.-6. -luokkalaisille. Elokuvan päähenkilö käy viidettä luokkaa. Erityisesti 3.-4. luokille suunnatun oppimateriaalin tehtävät sisältävät keskustelua, kirjoittamista, ajatuksien jäsentelyä erilaisin menetelmin sekä draamaharjoituksia. Elokuvan oppimateriaalipaketti sopii hyvin vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettamiseen. Oppimateriaalin avulla voi tutustua myös kirjafilmatisointiin sekä toimintaelokuvagenreen.

Oppimateriaalipaketti liittyy seuraaviin laaja-alaisiin tavoitteisiin:

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

  • Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen
  • Toisen asemaan asettumisen harjoittelu
  • Oman tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisu
  • Oman mielipiteen ilmaisu rakentavasti ja toista kunnioittavasti

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

  • Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen

Monilukutaito

Monilukutaidon harjoittaminen erilaisia tekstejä tulkitsemalla ja arvioimalla