keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Synopsis

Synopsis on lyhyt tiivistelmä elokuvan tarinasta ja siinä kuvaillaan myös elokuvan henkilöitä ja tyyliä. Synopsiksessa ei kerrota yksityiskohtaisia elokuvan ratkaisuja eikä paljasteta liikaa tapahtumien käänteitä.

1. Tutkikaa muutaman tutun elokuvan synopsista ja niiden kirjoitustyyliä. Kirjoittakaa sen jälkeen Lasse-Maijan etsivätoimisto: ensimmäinen arvoitus –elokuvalle synopsis. Älkää paljastako liikaa elokuvan yksityiskohtia lukijalle.

Päähenkilöt

Elokuvan tarina kerrotaan päähenkilöiden avulla. Päähenkilön roolihahmolle on tyypillistä, että hänellä on joitakin puutteita tai heikkouksia, mutta hän kehittyy tai muuttuu elokuvan kuluessa. Hän on elokuvan lopussa esimerkiksi vahvempi tai rohkeampi.
 Lasse ja Maija voidaan tunnistaa päähenkilöiksi jo elokuvan nimen perusteella. Lisäksi päähenkilöt ovat tuttuja useille katsojille elokuvan pohjalla olevan kirjasarjan perusteella.

2. Kertokaa, mitä muistatte elokuvan Lassesta ja Maijasta. Millaisia he ovat luonteeltaan? Ovatko he samanlaisia? Miten he eroavat toisistaan? Kuvailkaa heidän olemustaan, vaatetustaan, ulkonäköään ja piirtäkää heistä kuvia. Kertokaa, millaisia he ovat elokuvan alussa? Miten he tutustuvat? Onko heillä paljon ystäviä koulussa? Muuttuvatko Lasse ja Maija mielestänne elokuvan edetessä?

3. Kuvitelkaa, että haastattelette Lassea ja Maijaa. Kirjoittakaa kaksi tai kolme kysymystä, jotka haluaisitte kysyä heiltä. Miettikää myös, miten he vastaisivat kysymyksiinne.

Sivuhenkilöt

Elokuvan sivurooleissa on keskeisiin roolihahmoihin sidoksissa olevia hahmoja, kuten perheenjäseniä, kavereita, koulutovereita jne. Sivuhenkilö toimii päähenkilön auttajana tai vastustajana. Hänen avullaan elokuvan katsoja saa taustatietoa päähenkilön tai sankarin ajatuksista ja tunteista. Sivuhenkilö voi selventää juonta tai tietää jotain sellaista, mitä päähenkilö tai sankari ei vielä tiedä.

4. Ketkä ovat Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus – elokuvan sivuhenkilöitä? Keskustelkaa yhdessä, miten eri sivuhenkilöt liittyvät päähenkilön tarinaan. 
Miten eri sivuhenkilöt suhtautuvat päähenkilöihin?

5. Kirjoittakaa sivuhenkilöiden nimi otsikoksi yhteiseen listaan ja kuvailkaa heitä mahdollisimman tarkasti ja piirtäkää heistä kuvia.

6. Kuka on Anderson? Muistelkaa yhdessä, millaisissa kohtauksissa Andersson on mukana?