keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tipslista för Sune
Sune tänkte göra ett gott intryck på Sophia genom att ge henne sitt bästa samlarkort. Gör en tipslista för Sune, där du listar hur han bäst kunde göra intryck på Sophia och visa för henne, att hon är en viktig vän för honom.

JAG!-plansch
När en annan Sune dök upp i skolan, visste Sune inte riktigt längre hur han borde vara, hur han borde bete sig eller vad han borde gilla. Ju mer han funderade på hur han skulle kunna vara cool och populär bland sina kompisar, desto mer verkade Sune förlora sitt egna själv. Sune uppskattade inte längre sina egna tankar, idéer eller sakerna han gillade. Han ville bara göra intryck på de andra. Så att det inte skulle gå för dig som för Sune, kan du konstruera en JAG!-plansch, där du sammanställer följande:

Saker som är viktiga för dig
• Saker som du gillar
• Dina hobbyer
• Saker som du gör dagligen
• Dina familjemedlemmar och vänner
• Dina personlighetsdrag

Styrkokort
Med hjälp av styrkokort identifierar och bekänner man andras styrkor och saker som man själv är bra på. I filmen hade Sune totalt tappat bort vem han var och vilka hans bra sidor var. Å andra sidan visste inte riktigt nya Sune heller hur han skulle få kompisar i den nya skolan, utan han uppträdde som någon han inte var i verkligheten.

På nätet kan man hitta rikligt med tips och färdiga botten för korten, till exempel på hemsidorna för Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Här är några idéer för användningen av styrkokorten:

• Det lönar sig att börja med att gå igenom vad orden betyder, till exempel vad ordet tacksamhet innebär. Detta kan förverkligas genom att till exempel spela ”Alias” med korten.
• Varje elev väljer på sin tur ur styrkokorten tre styrkor som passar henne/honom bäst och berättar, varför han/hon valde just de korten.
• Uppgiften kan även verkställas så, att en elev väljs eller lottas från klassen för att välja ut ett styrkokort åt en annan elev och berätta, varför han/hon tänker just så om eleven i fråga. Eleven kan också ge ett exempel där styrkan kommit fram.

Totemdjur
På hemsidorna för Föreningen för Mental Hälsa i Finland kan man printa ut totemdjur, vilka kan användas i denna uppgift som föreningen utvecklat och planerat.

Gå noggrant igenom totemdjuren. Eleven väljer 3-4 totemdjur som passar för hennes/hans personlighet. Eleven klipper ut djuren och lägger dem på varandra till ett totem, från viktigast till minst viktiga. Bredvid totemet kan eleven skriva till exempel en kort beskrivning eller dikt om sig själv med ämnet ”Jag är…”

Avundsjuka
Det finns sund och god beundran och det finns avundsjuka, som är skadligt för människan själv och till och med för andra. I filmen är Sune och Sune avundsjuka på varandra utan att den andra vet om det. De ändrade sitt beteende, eftersom de trodde att andra då skulle gilla dem bättre. Även Sunes mamma Karin var avundsjuk på grund av huset, bilen och rollen som ansvarig förälder.

• Hurdant är sund och god beundran? Ange exempel för varandra.
• Hur kunde man märka Sunes och Sunes avundsjuka i filmen?
• Varför var Sune avundsjuk?
•  Hur löste sig situationen till slut?