keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Lasse vs Lasse -elokuva kertoo Lasse-kirjoista ja aikaisemmistakin elokuvista tutuiksi tulleista Anderssonien perheenjäsenistä ja heidän elämästään. Elokuvassa käsitellään itsenä olemista, itsetuntoa, itsenäistymistä, ulkopuolisuuden tunnetta ja monia muita alakoululaisen arkeen kuuluvia teemoja. Oppimateriaalissa korostuvat hyvän käytöksen harjoittelu, vuorovaikutustaitojen hiominen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen sekä itsensä arvostaminen sellaisena kuin on. Elokuva soveltuu erinomaisesti 3. – 4. -luokkalaisille, onhan elokuvan päähenkilökin juuri aloittanut neljännen luokkansa! Oppimateriaalin tehtävät sisältävät keskustelua, kirjoittamista, ajatuksien jäsentelyä erilaisin tehtävin sekä draamaharjoituksia. Elokuvan oppimateriaalipaketti sopii hyvin vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettamiseen.

Oppimateriaalipaketti liittyy seuraaviin laaja-alaisiin tavoitteisiin:

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen

• Toisen asemaan asettumisen harjoittelu

• Oman tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden arvostus

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Hyvän käytöksen harjoittelu

• Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys

• Omien vahvuuksien tunnistaminen