keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

a) Keskustelkaa elokuvan henkilöistä. Kuka on kiusaaja, kiusattu? Keitä muita henkilöitä elokuvasta löytyi (kaverit, aikuiset)? Miten he suhtautuivat elokuvassa kiusaajaan tai kiusattuun? Kuinka todellisia elokuvan henkilöt mielestänne olivat?

b) Kiusaamiseen voi liittyä monenlaisia syitä. Ne voivat olla vallanhalua, pelkoa, ryhmäpainetta, kateutta, heikkouden halveksimista tai omien tunteiden tai kokemusten siirtyminen toiseen ihmiseen. Pohtikaa mitkä asiat tekivät Alexista kiusaajan? Miten muuten Alex olisi voinut toimia?

c) Tyttöjen ja poikien keskuudessa ilmenee erilaisia kiusaamisen muotoja. Poikien kiusaaminen usein meluisampaa ja fyysisempää, siksi helpompi tunnistaa kuin tyttöjen välinen kiusaaminen. Keskustelkaa tyttöjen ja poikien erilaisista kiusaamisen muodoista luokassa. Millaisia tilanteita on tullut koulumatkoilla tai välitunneilla vastaan? Pohtikaa yhdessä mistä kiusaaminen johtuu?

d) Usein kiusaajalla ja uhrilla on monia yhteisiä piirteitä. Yksi yhdistävä tekijä on huono itseluottamus. Piirtäkää Simonista ja Alexista kuvat ja kirjoittakaa kuvien ympärille asioita, joita tiedätte heistä. Piirtäkää pojille myös ajatuskuplia mitä he voisivat ajatella itsestään ja toisistaan. Vertailkaa millä tavoin pojat ovat samanlaisia/erilaisia keskenään. Lopuksi asettakaa poikien eteen tyhjät tuolit niin, että kuka tahansa voi mennä esittämään ajatuksia Simonina tai Alexina.