keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ryhmän tilanteen kartoittaminen

Opettaja saa oppilasryhmästä ja sen valtasuhteista hyödyllistä tietoa mm. seuraavien tehtävien avulla.

a) Sosiogrammi. Opettaja voi kertoa suunnittelevansa luokan jakamista ryhmiin. Jokaiselle oppilaalle annetaan paperi johon hänen tulee kirjoittaa kenen oppilaan kanssa haluaisi päästä samaan ryhmään tai kenen viereen istumaan. Paperin ylälaitaan tulee oppilaan oma nimi. Tehtävän antoa voidaan myös tarkentaa pyytämällä oppilaita nimeämään 2-3 nimeä, joissa on sekä tyttöjen että poikien nimiä. Tämän jälkeen vastauspaperit kerätään pois.

Opettaja voi vastausten perusteella piirtää itselleen nuolikartan, ketkä ovat luokan suosituimpia ja vähemmän suosittuja oppilaita. Sosiogrammi kertoo opettajalle luokan ryhmäytymisestä. Sitä ei ole syytä näyttää oppilaille.

b) Luokan ilmastoa voidaan tutkia myös kysymysten avulla. Oppilaan tehtävänä on kirjoittaa vastauspaperille luokkatovereiden nimiä seuraavien kysymysten mukaisesti:

  • Sinulla on kaksi ilmaista ranneketta huvipuistoon. Voit valita luokaltasi yhden kaverin. Kenet valitset?
  • Luokallenne tulee uusi kiva oppilas, jonka moni haluaisi saada kaverikseen. Kuka saa hänet ensiksi ystäväkseen?
  • Luokka tietää, että yhtä oppilasta kiusataan jatkuvasti. Osa oppilaista haluaisi kertoa asiasta opettajalle. Yksi luokkatovereista vaatii asian pitämistä salassa. Kuka?
  • Opettaja on antanut tehtäväksesi hakea lisätietoa esitelmää varten koulun kirjastosta. Kenet valitset pariksesi?
  • Olet kaatunut välitunnilla ja loukannut itseäsi. Tarvitset apua. Kuka luokkatovereistasi tarjoutuu avuksi?
  • Välitunnilla leikitään leikkiä, yksi ei kuitenkaan pääse mukaan. Ketä ei oteta leikkiin?
  • Suunnittelette luokan kanssa luokkaretkeä, mutta kohteesta tulee erimielisyyttä. Yksi oppilaista tekee ratkaisevan ehdotuksen, jonka kaikki hyväksyvät. Kuka on ehdotuksen tekijä?
  • Opettaja joutuu yllättäen lähtemään pois luokasta kesken oppitunnin. Luokassa alkaa tapahtua kaikennäköistä. Kerro mitä näet.
  • Nyt opettaja on tullut takaisin luokkaan. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Kiusaamisen ehkäiseminen omassa luokassa tai koulussa

Turvallisen koulun tärkeitä toimintatapoja ovat aktiivinen kiusaamistilanteita ennaltaehkäisevä työ, kiusaamistilanteisiin nopea puuttuminen ja selvittäminen sekä kaikkien ilmenneiden tapausten jatkoseuranta. Tärkeitä ovat asian kirjaaminen koulun toimintasuunnitelmaan sekä asiaan perehtyneen työryhmän ja tukioppilaiden kouluttaminen koko kouluväen avuksi. Luokissa on hyvä ajoittain keskustella avoimesti sekä pienryhmäkeskusteluina; Millainen tunnelma luokassa nyt on? Millaisia asioita ryhmänä tavoittelemme? Mitä minä itse voin tehdä sen eteen? Mitä muut voivat tehdä? Mitä voimme yhdessä tehdä?