keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pienryhmätehtävät elokuvan aikana

Rasisminvastaisen työn lähtökohtina voidaan pitää rasismin eri muotojen tunnistamista ja havaittuun rasismiin puuttumista aktiivisesti ja äänekkäästi. Ymmärtääkseen rasismia ilmiönä on kohdattava sen monet kasvualustat ja ymmärrettävä mistä ennakkoluulot kumpuavat. Tunnistaakseen rasismia on myös uskallettava kohdata omat ennakkoluulonsa ja pelkonsa esimerkiksi suhteessa erilaisuuteen tai itselle tuntemattomiin kulttuureihin. Ennen kaikkea on tärkeää myöntää, että rasismia todella esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos rasismin olemassaolo kielletään, ei sitä myöskään voida aktiivisesti vastustaa. Tällöin evätään rasismin kohteeksi joutuneen mahdollisuus määritellä kohtaamansa rasismi rasismiksi. Tärkeä osa rasisminvastaista työtä onkin rasismin kohteeksi joutuneen tukeminen ja auttaminen ilman uhriuttavaa asennoitumista, sillä joskus uhriviitan asettelu rasismia kokeneen harteille saattaa olla yhtä lamauttavaa ja oman toimijuuden kieltävää kuin itse rasismikin.

Rasismin tunnistamisesta seuraava looginen askel on siihen puuttuminen. Tämä saattaa tarkoittaa keskustelukumppanin haastamista tai oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista, mutta on tärkeää, että rasistisiin ilmauksiin – kuten puhetapoihin, vitseihin, sananparsiin, symboliikkaan tai kirjoituksiin – puututaan aktiivisesti ja joka kerta. On tärkeää pitää yllä rasisminvastaisuutta arjessa sekä kyseenalaistaa rasismia tuottavia ajattelutapoja, vaikka tämä tarkoittaisikin konfliktin keskelle asettumista. On muistettava, että rasismiin puuttuminen on kaikkien asia.  

TEHTÄVÄ 1. Jakautukaa luokassa pieniin ryhmiin ja jakakaa teemat ryhmien kesken. Tehtävän tarkoituksena on, että ryhmän jäsenet keräävät elokuvaa katsoessa itselleen ylös kohtauksia oman ryhmänsä saaman ohjeistuksen mukaisesti. Teemoiksi pienryhmille on valittu tunnistaminen, suhtautuminen, puuttuminen ja kohde. Tarkemmat ohjeet pienryhmien teemoista löydät alta:

  1. Tunnistaminen: Kirjatkaa pienryhmissä ylös elokuvan rasistisia kohtauksia. Millaista rasismia elokuvassa esiintyy? Keneen se kohdistuu? Miten se ilmenee ja kuka sitä tekee? (Esimerkiksi: koulussa opettajilta ja oppilailta Ramua kohtaan, väkivalta vähemmistöjä kohtaan, kiusanteko, uhkailu, häirintä, alistaminen, vallankäyttö, nimittely.)
  2. Suhtautuminen: Kirjatkaa ylös rasismiin suhtautumista elokuvassa (esimerkiksi: hiljainen hyväksyntä, rasistinen puhetapa, väkivaltainen vastaus, äidin reaktiot).
  3. Puuttuminen: Kirjatkaa ylös elokuvassa esiintyvää rasismiin puuttumista eri tilanteissa (esimerkiksi: itsepuolustus väkivallalla, armeijasta hylkääminen rasismin vuoksi). Puhukaa elokuvan jälkeen tilanteista, joissa joku olisi voinut luontevasti puuttua oikeassa elämässä, mutta ei puuttunut. Kuinka tilanteisiin olisi voinut puuttua?
  4. Kohde: Kirjatkaa ylös miten rasismin kohteet reagoivat elokuvassa (esimerkiksi: alistuminen rasismiin koulun pihalla, vaikeneminen, sietäminen, taistelu vastaan, haastaminen, kapinointi, läheisten varjelu omilta rasismikokemuksilta).

TEHTÄVÄ 2. Pohtikaa yhdessä, kuinka rasismin historiallinen kuvasto ja symboliikka näkyvät Leijonasydän-elokuvassa (ks. apua kohdasta "Ennen elokuvan katsomista").