keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Gujaratin alueen tekstiilitehdas tuottaa materiaalia vaateteollisuutta varten. Elokuvassa nähdään vilaukselta, kun tehtaan kankaista käydään kauppaa mahdollisen tilaajan kanssa. Valmista vaatetta ei kuitenkaan koskaan nähdä. Työntekijät tuntuvan olevan tietämättömiä siitä, mitä tai ketä varten kangasta tuotetaan ja mitä kankaasta lopulta tehdään.

Tuotteiden ja palveluiden ostaminen on kuluttamista, ja tuotteiden ja palveluiden käyttäminen tekee meistä kuluttajia. On kyse sitten vaatteista, kulkuneuvoista tai sähköstä, voimme tehdä valintoja. Kuluttajalla on oikeuksia ja tuotteiden ja palveluiden tarjoajilla on vastuu laadukkuudesta ja kestävyydestä, ja siitä, että tuotteen tai palvelun tuottamisessa noudatetaan esimerkiksi ihmisoikeus- ja työehtosopimuksia. Kuluttamisen kohdalla puhutaan usein vastuullisesta ja eettisestä kuluttamisesta, myös kertakäyttökulttuuri on terminä noussut viime vuosina korostetusti esille. Kuluttamisen kohdalla puhutaan myös vaikuttamisesta; siinä missä ostamalla voi vaikuttaa, voi myös ostamatta jättämisellä vaikuttaa.

Ottakaa selvää, mitä tarkoitetaan niin vastuullisella ja ekologisella kuluttamisella kuin kertakäyttökuluttamisella. Voitte käyttää apuna mm. YK-liiton ja Peda.netin materiaalia. Minkälaiset asiat nousevat määritelmissä esille? Miten kestävä kehitys on huomioitu määritelmissä?

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

Oletko joskus joutunut palauttamaan viallisen tavaran takaisin liikkeeseen? Entä oletko palauttanut ostoksen, jota et lopulta tarvinnutkaan? Mitä liikkeeseen voi palauttaa ja millä ehdoilla? Pitääkö kuitti aina säilyttää? Voiko liike kieltäytyä ottamasta vastaan jo myytyä tuotetta? Entä miten toimitaan verkko-ostosten kanssa tai jos olet hankkinut jotain puhelintarjouksen perusteella?

Katsokaa lämmittelyksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston video ”Kuluttajan oikeudet ja vastuu” (kesto 2min).

Ottakaa sitten selvää kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tehkää pareittain tai pienryhmissä yksi esimerkkitehtävä, miten toimia, jos haluaa esimerkiksi palauttaa hankkimansa tuotteen, perua lehtitilauksen tai puhelimen liittymänvaihdon. Löydätte apua tehtävään mm. seuraavilta sivustoilta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kuluttajaneuvonta

Suomi.fi: Kuluttajan oikeudet

Peda.net: Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

Martat.fi: Ostajan oikeudet ja vastuu

Vastuullisesti ja vihreästi

Tutustukaa pareittain seuraaviin kestävän kehityksen, eettisten ja ekologisen tuotteiden ja palveluiden sivustoihin:

Eetti ry

Finnwatch

Kepa

Reilu kauppa

Maan ystävät

Attac

SASK

Valmistelkaa esillä olevasta tahosta ja sivustosta lyhyt esitys ja esitelkää ne koko ryhmälle. Nostakaa esille mm. seuraavia kohtia:

  • Mistä maasta taho on lähtöisin? Missä maassa taho toimii? Miksi taho on perustettu?
  • Ketä tai mitä taho edustaa? Kenen puolesta taho puhuu, ja kenelle se puhuu?
  • Kenelle sivusto on suunnattu, ketä sitä voi käyttää?
  • Minkälaisia asioita sivustolla nostetaan esille? Nousevatko esille esimerkiksi yleiset ihmisoikeudet vai tavallisen kuluttajan jokapäiväiset teot ja oikeudet?
  • Löytyykö sivustolta jotain sellaista tietoa tai neuvoa, mitä voisitte heti soveltaa osaksi elämäänne tai osaksi oppiainettanne/kurssianne?

Vaihtoehtoisesti voitte tehdä ryhmällenne eettisen kuluttamisen oppaan. Apua löydätte Kuluttajaliiton omasta oppaasta ”Eettisen kuluttajan käsikirja”.