keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa ääneen pääsee osa tekstiilitehtaan työntekijöistä. He kertovat pitkistä työpäivistä ja alhaisesta palkasta, ja kuinka he haluaisivat siihen muutosta. He kertovat myös, kuinka moni on loputtomassa kierteessä, jossa työssä on käytävä, jotta pystyy maksamaan velkansa, jonka on ottanut päästääkseen tehtaaseen töihin. Palkalla pitäisi lisäksi elättää perhe ja lasten koulunkäynti. Työsuhdevaltuutettu taas kertoo, että ääntä on turha nostaa tehtaan epäkohdista, sillä se ääni hiljennetään hyvin nopeasti. Vilaukselta nähdään myös, kuinka tehtaan johtoportaassa työskentelevä henkilö kertoo oman näkökulmansa työntekijöistään.

Palatkaa elokuvaan, ja kirjoittakaa ylös niin monta epäkohtaa liittyen työntekijöiden työoloihin ja oikeuksiin. Minkälaiset asiat nousevat esille?

Pohtikaa sitten seuravia kysymyksiä:

  • Miksi ihmiset ovat töissä tehtaassa? Mikä on ajanut heidät sinne töihin, miksi he eivät tee jotain muuta työtä?
  • Miten työ on järjestetty tehtaassa? Keitä nähdään työssä, minkälaista työtä tehdään, kuka valvoo työn tekemistä?
  • Miten huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta?
  • Saavatko työntekijät työstään kohtuullista korvausta? Pystyykö työntekijä elättämään palkalla itsensä ja perheensä ja huolehtimaan perheen muista menoista, kuten koulutuksesta?
  • Kenen puoleen työntekijät voivat kääntyä hätä- tai ongelmatilanteissa?

Ottakaa selvää työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista (käyttäkää apuna alla olevia sivustoja, voitte tutustua myös Varasto-elokuvan oppimateriaaliin). Selvittäkää myös, mitä tarkoitetaan ammattiliitolla ja mikä on liiton rooli työntekijän elämässä. Käykää tämän jälkeen vielä läpi, mitä kuuluu nuoren työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ja tehkää itsellenne muistilista avainkohdista.

Pohtikaa vielä lopuksi, miten Gujaratin tekstiilitehtaan työoloja saataisiin parannettua, ja mistä muutoksen pitäisi lähteä liikkeelle. Voitte myös pohtia, mikä on kuluttajan rooli tässä asiassa ja pitäisikö muutoksen tapahtua ensi sijassa muualla kuin tuotantomaassa.

Linkkivinkkejä: