keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Máhccan – kotiinpaluu 2023. Komsio Suomen kansallismuseossa. © Anssi Kömi

Rummut

1. Elokuvassa kerrotaan, että 71 saamelaisten pyhää rumpua on säilynyt näihin päiviin asti. Rummuista vain neljä on saamelaismuseoissa. Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Miksi juuri rummut ovat erityisen merkityksellisiä saamelaisille? Mitä selityksiä sille löydätte elokuvasta? Entä tuleeko mieleenne muita syitä?

2. Elokuvassa käytiin Norjassa Vuoreijassa noitavainojen uhrien muistomerkin luona. Hakekaa tietoa noitavainoista ja muistomerkistä esimerkiksi hakusanoilla ‘Steilneset’ tai ‘Pohjois-Norja noitavainot’.

  • Milloin vainot tapahtuivat?
  • Mitä vainoissa tapahtui?
  • Millä tavalla rummut liittyivät noitavainoihin?

Sáiva

Perinteisessä saamelaisessa maailmankäsityksessä tunnetaan käsite sáiva. Sáiva liittyy sekä esivanhempiin että pyhyyden käsitteeseen: rinnakkaiseen maailmaan, jossa esivanhemmat ja henget asuvat. Perehtykää sáivan merkitykseen tarkemmin esimerkiksi oheisten lähteiden avulla:

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia: Sáiva

Suomen etymologinen sanakirja: Saivo

Luontoon.fi: Salaperäiset saivojärjet

  • Muistelkaa elokuvan keskusteluja ja visuaalista ilmaisua. Millä eri tavoilla sáivaan viitataan elokuvassa?